This privacy statement contains our information, explains personal data and the processing of personal data and for what purposes we process your personal information. It explains your rights, what we do to ensure your personal data are safe and how long they are stored.

Innledning  

For at du skal kunne bruke Allegos ladestasjoner og bestemte funksjoner på nettstedet www.allego.eu kan det være vi må behandle (enkelte) personopplysninger om deg. Når det gjelder behandling av slike personopplysninger om deg tar vi vårt ansvar veldig alvorlig. Denne personvernerklæringen beskriver Allegos praksis for innhenting og bruk av personopplysningene dine. Den legger også frem personvernrettighetene dine. Siden personvern mht. informasjon er et løpende ansvar, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen, når vi implementerer nye praksiser mht. behandling av personopplysninger eller vedtar nye retningslinjer for personvern.

Datavernansvarlig  

Allego har hovedkontor i Arnheim i Nederland. Allego har utnevnt en datavernansvarlig som du kan kontakte hvis du har spørsmål eller bekymringer om Allegos retningslinjer eller praksis om personopplysninger. Du finner kontaktopplysningene for Allegos datavernsansvarlig nedenfor:  

Allego B.V.  
Attn: Data Protection Officer  
Industriepark Kleefse Waard  
Westervoortsedijk 73  
6827 AV Arnhem  
Nederland  
dpo@allego.eu  
+31 (0)88-7500300

Disse personopplysningene innhenter vi, og slik bruker vi dem

Allego og våre kontraherte tredjeparter innhenter og bruker personopplysninger fra sine brukere. Disse personopplysningene er begrenset til de typer data som må behandles for at du skal kunne bruke Allegos tjenester. Slike opplysninger kan omfatte dine initialer, etternavn, e-postadresser, telefonnumre, Facebook-kontonavn, Google-kontonavn, ladekortnummer, bankkontonummer og betalingskortnummer. Allego bruker disse opplysningene for å kunne tilby deg tjenestene våre, fra ladetjenester til nyhetsbrev. Vi verken deler eller selger personopplysninger til andre, og vi deler opplysninger med tredjeparter utelukkende hvis de er under kontrakt for tilrettelegging av levering av tjenestene våre, eller hvis vi er lovpålagt å gjøre det.  

Dette avsnittet i personvernerklæringen skisserer de ulike kategoriene av personopplysninger vi innhenter og bruker.

Når du lader bilen din  

Allego må behandle personopplysninger om deg for å kunne utføre våre avtalte forpliktelser overfor tjenesteleverandøren din. Når du bruker Allegos ladestasjoner blir det derfor behandlet personopplysninger om deg. Personopplysningene som behandles av Allego for å utføre en ladingsøkt er kontraktidentifikasjonsnummeret ditt, som vises på ladekortet. Ladekortet er utstedt av tjenesteleverandøren. Behandling av ladekortet ditt er nødvendig for å kunne gjennomføre lading av bilen din og tjenesteleverandørens faktureringsprosess. Ladekortet lagres av Allego så lenge det er nødvendig for å kunne utføre kontrakten mellom Allego og tjenesteleverandøren og så lenge det er nødvendig for at Allego skal kunne oppfylle sine juridiske og/eller skattemessige forpliktelser. Vi bruker også andre ladeøktrelaterte opplysninger enn kontrakts-ID (f.eks.: klokkeslett, varighet og sted for ladeøkten), for å kunne forbedre kvaliteten på ladetjenestene ytterligere.

Allego og tjenesteleverandøren din har et delt ansvar og en juridisk forpliktelser om å behandle personopplysninger i samsvar med loven. Derfor gjennomfører Allego tiltak for å sikre at detaljer om ladeøktene dine aldri på noen måte, verken direkte eller indirekte, deles med tredjeparter (annet enn de som er kontrahert av Allego). Hvis du, i forbindelse med det delte ansvaret vårt, har spørsmål om hvordan tjenesteleverandøren din behandler personopplysningene dine, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Når du søker om en ladestasjon

Hvis du søker om installering av en ladestasjon i det offentlige rom i en kommune1, må vi behandle personopplysningene dine. Personopplysningene vi behandler inkluderer ditt navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Behandling av personopplysningene dine er nødvendig for å få godkjent installasjon av ladestasjon fra kommunen du bor i. Alle personopplysningene som brukes til godkjennings- og installasjonsprosessen for en ladestasjon i kommunen din, blir ikke brukt til andre formål. Allego vil registrere søknaden din for å kunne kontakte deg om tekniske forhold som f.eks. serviceavbrudd.  

Vi deler også personopplysningen dine med kommunen der ladestasjonen skal bestilles. Allego og kommunen deler under gjeldende myndighetskrav ansvaret likt med hensyn til beskyttelse av personopplysningene dine. Det betyr at Allego og de respektive kommunene forsøker å avstå fra å dele med tredjeparter, på noen som helst måte, enten direkte eller indirekte, muntlig eller skriftlig eller på andre måter, konfidensielle opplysninger om personer som søker om ladestasjoner. Allego og kommunen skal utelukkende bruke personopplysningen dine for å kunne utføre avtalene de har inngått om installering av ladestasjoner i kommunen. For å unngå enhver tvil er det slik at informasjon om søknad om eller bruk av en ladestasjon som Allego har delt med kommunen ikke kan brukes på andre måter enn til det angitte formålet.

Allego og de respektive kommunene er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine. Personopplysninger genereres og behandles i kraft av utføring av avtaler mellom Allego og de respektive kommunene om installasjon om ladestasjoner. Vi deler ansvaret og er bundet av EUs personvernforordning og andre relevante nasjonale datavernforordninger fra EUs medlemstater og andre relevante land, for å behandle personopplysninger i fullstendig samsvar med loven.

Du kan også kontakte kommunen der du søkte om ladestasjonen med spørsmål du eventuelt har om behandling av personopplysningene dine.

Når du skal finne en ladestasjon  

Du kan bruke Allego-nettstedet til å finne og sjekke tilgjengeligheten av ladestasjoner. Standardinnstillingen for nettstedet er satt slik at plasseringen din ikke spores. Hvis du vil at nettstedet skal finne ladesteder automatisk basert på hvor du befinner deg geografisk, må du gi eksplisitt tillatelse til å finne en ladestasjon. Allego vil ikke lagre eller spore plasseringen din med denne funksjonen. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen til å søke opp ladestasjoner ved å gå til personverninnstillingene i (mobil)enheten din og/eller gjennom innstillingene i den aktuelle (mobil)applikasjonen.

Når du abonnerer på Allegos nyhetsbrev  

Du kan abonnere på nyhetsbrevet vårt på Allego-nettstedet. For å kunne gjøre det må du først gi oss uttrykkelig tillatelse til å bruke e-postadressen din. Ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt vil du motta nyhetsoppdateringer om Allego, kommende arrangementer og utviklingen i e-mobilietsbransjen. For å gjøre det må du først oppgi fornavn, etternavn og e-postadresse. Vi bruker bare e-postadressen din til det angitte formålet. Allego lagrer navnet og e-postadressen din så lenge du ønsker å bruke denne tjenesten. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen ved å klikke på avmeldingslenken nederst i nyhetsbrevene. Hvis du trekker tilbake tillatelsen, vil navnet og e-postadressen din bli fjernet fra adresselisten vår.

Når du kontakter Allegos serviceavdeling  

Hvis du korresponderer med oss gjennom kontaktskjemaet på nettstedet vårt, via e-post, vanlig post eller telefon, vil vi lagre nevnte korrespondanse og opplysningene den inneholder, og bruke disse til å svare på forespørselen din, eller for å registrere klagen eller forespørselen. Hvis du vil at vi skal slette personopplysningene dine eller for øvrig unnlate å kommunisere med deg, kan du kontakte datavernansvarlig på dpo@allego.eu.

Når du bruker Smoov-appen  

Allego innhenter og behandler opplysningene dine for at du skal kunne bruke tjenestene i Smoov-appen. Se Smoov-appen for ytterligere informasjon.

Når du besøker Allego-nettstedet  

Allego bruker Google Analytics for å innhente ulike typer informasjon om bruken av nettstedene våre. Slik automatisk innhentet informasjon omfatter bl.a.: nettverks- eller internettprotokolladresse (IP-adresse) og nettleseren du bruker (f.eks. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), hvilken type operativsystem du bruker (f.eks. Microsoft Windows eller Mac OS), enhetsidentifikatorer (f.eks. en Apple IDFA eller en Android Advertising-ID), enhetsinnstillinger, nettleserinnstillinger og hvilke Allego-nettsteder du har besøkt. Se avsnittet om informasjonskapsler nederst på nettstedet vårt for ytterligere informasjon om hvordan de ovennevnte opplysningene kan innhentes og brukes.

Når du bruker sosiale medier og andre tredjepartsplattformer

Du kan også samhandle med innholdet vårt gjennom sosiale medier eller andre tredjepartsplattformer, f.eks. Facebook, LinkedIn eller andre tredjeparters programtillegg, integrasjoner og applikasjoner for sosiale medier. Når du samhandler med innholdet vårt på eller gjennom sosiale medier eller andre tredjepartsapplikasjoner, kan du gi oss tillatelse til å få tilgang til bestemte opplysninger i profilen din gjennom å bruke disse sosiale mediene. Slike opplysninger kan omfatte navn, e-postadresse, bilde, kjønn, fødselsdag, geografisk plassering, en ID knyttet til den aktuelle tredjepartsplattformen eller brukerfiler for konti på sosiale medier, f.eks. bilder og videoer, en liste over venner eller forbindelser, personer du følger og/eller som følger deg, eller innlegg du har lagt ut eller likerklikk du har mottatt. Du finner en beskrivelse av hvordan sosiale medier og andre tredjepartsplattformer, programtillegg, integrasjoner eller applikasjoner behandler opplysningene dine ved å gå til deres respektive personvernerklæringer og brukervilkår, som gir deg anvisninger for hvordan du kan endre personverninnstillingene dine.

Når vi samhandler med deg gjennom innholdet vårt på tredjeparters nettsider, applikasjoner, integrasjoner eller plattformer, kan vi innhente opplysninger om samhandlingen din med dette innholdet (f.eks. måle totalt antall likerklikk og samhandling).

Når og hvordan vi deler informasjon med tredjeparter  

Allego behandler og lagrer personopplysninger om dine ladeøkter, posisjonsdata, søknader om ladestasjoner, feilfunksjoner, abonnementer på nyhetsbrev, forespørsler, samsvar og andre prosesser som nevnes i denne personvernerklæringen. Personopplysningene Allego behandler lagres i én eller flere databaser som hostes av tredjeparter som er under kontrakt med Allego for dette formålet. Disse ligger i EU-området. Disse tredjepartene vil ikke bruke eller ha tilgang til personopplysningene dine til andre formål enn lagring i nettskyen og innhenting av data knyttet til tjenestene du bruker.  

Vi deler ikke personopplysningene dine med tredjeparter for deres uavhengige bruk på andre måter, med mindre: (1) du ber om eller gir tillatelse til det; (2) opplysningene deles for å overholde loven (f.eks. etter en rettskjennelse), overholde en avtale vi har med deg eller for å beskytte våre rettigheter; eller (3) opplysningene gis til våre representanter eller tjenesteleverandører som utfører funksjoner på våre vegne. Vi innhenter også samlede (men ikke personlig identifiserbare) opplysninger om ladeøkter fra Smoov-brukere og bruker disse samlede opplysningene med våre samarbeidspartnere, tjenesteleverandører og/eller andre tredjeparter for å kunne forbedre Smoov-tjenestene og tilknyttede tjenester.

Overføring av personopplysninger innenfor EØS  

Allego har hovedkontor i Nederland og er underlagt EUs personvernforordning. Opplysningene vi innhenter fra deg vil bli behandlet utelukkende av Allego og våre kontraherte tredjeparter innenfor EU-området.

Hvor lenge vi beholder personopplysningene  

Vi beholder personopplysningene dine for å gjøre det mulig for deg å fortsette å bruke tjenestene våre, så lenge det er nødvendig å oppfylle de relevante formålene som beskrives i denne personvernerklæringen, eller der loven krever det, for eksempel for skatte- og regnskapsmessige formål.

Dine datavernrettigheter  

EUs personvernforordning og personvernlover i andre land gir deg visse rettigheter. Du finner en omfattende forklaring av disse lovene og rettighetene på nettstedene til de ulike tilsynsmyndighetene for datavern i landene der Allego har virksomhet.

Denne personvernerklæringen er ment å gi deg informasjon om hvilke personopplysninger Allego innhenter om deg og hvordan de brukes. Ta kontakt med vår datavernansvarlig på dpo@allego.eu hvis du har spørsmål.

Hvis du ønsker å bekrefte at Allego behandler personopplysningene dine, eller hvis du ønsker tilgang til personopplysninger som er lagret av Allego, kan du kontakte vår datavernansvarlig på dpo@allego.eu.

Du kan også be om informasjon om: formålet med behandlingen av opplysningene, de involverte personopplysningskategoriene, hvem andre utenfor Allego som kan ha mottatt dataene fra (eller gjennom) Allego og hvor lenge opplysningene vil bli lagret. Detaljert informasjon om ladeøkter lagres trygt i den lovpålagte minsteperioden. Alle andre data lagres så lenge du benytter deg av en bestemt tjeneste eller så lenge den lovlige oppbevaringsperioden varer.

Du har rett til å korrigere (rette opp) dine registrerte personopplysninger hos Allego hvis de er uriktige. Du kan be om at Allego sletter nevnte data eller slutter å behandle dem (hvis du har gitt oss uttrykkelig tillatelse til å behandle slike data), med visse unntak. Du har rett til å sende en klage til den nederlandske datavernmyndigheten («Autoriteit Persoonsgegevens»), uavhengig av hvilket land du bruker Allegos tjenester i, hvis du har bekymringer om hvordan Allego behandler personopplysningene dine. Klagen din må adresseres til den nederlandske databeskyttelsesmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens) i Nederland. Klikk her for kontaktinformasjon.

Du vil få rimelig tilgang til personopplysningene dine, uten kostnad, når du sender en forespørsel til Allego på dpo@allego.eu. Hvis tilgang ikke kan gis innen rimelig tid, vil Allego informere deg om forventet dato for når disse opplysningene vil tilveiebringes. Hvis en forespørsel om tilgang til informasjon av en eller annen grunn avvises, vil Allego gi en begrunnelse om hvorfor.

Personopplysningenes sikkerhet  

For å beskytte personvernet til data og personlig identifiserbare opplysninger du overfører når du bruker Allegos tjenester opprettholder vi fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak. Vi oppdaterer og tester sikkerhetsteknologien vår fortløpende. Vi begrenser tilgangen til personopplysningen dine til de ansatte som har behov for å være kjent med denne informasjonen for å kunne tilby goder eller tjenester til deg. I tillegg får våre ansatte opplæring i viktigheten av konfidensialitet og å opprettholde informasjonens personvern og sikkerhet. Vi er forpliktet til å ta passende disiplinærtiltak for å håndheve de ansattes personvernansvar.

Endringer i og oppdateringer av denne personvernerklæringen  

Siden tjenestene og vår bruk av teknologi endres fra tid til annen, kan det også forventes endringer i denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst, uansett årsak og uten forvarsel til deg, annet enn å publisere den oppdaterte personvernerklæringen på nettstedet vårt, https://www.allego.eu/. Vi vil publisere påminnelser om personvernerklæringen på nettstedet vårt, men vi anbefaler deg å sjekke nettstedet ofte for å se gjennom den gjeldende personvernerklæringen og eventuelle endringer som er implementert siden forrige versjon.

Spørsmål, kommentarer og klager.  

Hvis du har spørsmål om eller kommentarer til denne personvernerklæringen, eller hvis du vil ha informasjon om personopplysninger vi har lagret om deg, kan du kontakte oss på:

Allego B.V.
Attn: Data Protection Officer
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Nederland
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

cookie

Denne websiden bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker cookies for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnere våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid. Mer information. 

Godkjenn cookies