Alle blogs
Blog

Groene stroom voor jouw EV!

24 mrt 2021

Onze dagelijkse behoefte aan elektriciteit, en de manier waarop die wordt geproduceerd, is de belangrijkste bron van broeikasgassen. Meer dan autorijden en vliegen bij elkaar. Duurzame vormen van energieproductie zijn dan ook cruciaal voor een schonere toekomst. In dit artikel leggen we uit waar de stroom voor het opladen van jouw elektrische voertuig bij Allego vandaan komt. En hoe jij als EV-rijder bijdraagt aan een emissievrije toekomst!

Energiebronnen voor elektrisch laden

Er zitten veel voordelen aan het toenemende aantal elektrische voertuigen (EV's). EV's produceren geen verontreinigende uitlaatgassen en ook geen directe CO2-emissies door de verbranding van fossiele brandstoffen. En ze zijn stiller dan gewone auto's omdat ze geen verbrandingsmotor en geen uitlaatsysteem hebben. Geniet jij ook zo van de stilte om je heen wanneer je in jouw EV rijdt!?

Tot zover het goede nieuws. Helaas kan het zijn dat de verminderde CO2-uitstoot gedeeltelijk teniet wordt gedaan door extra emissies. Die emissies ontstaan doordat er meer elektriciteit nodig is voor het opladen van elektrische auto's en doordat er fossiele brandstoffen worden gebruikt voor de productie daarvan. Momenteel bestaat de energiemix in de EU uit vijf verschillende bronnen: aardolieproducten (inclusief ruwe olie) (36%), aardgas (21%), vaste fossiele brandstoffen (15%), duurzame energie (15%) en kernenergie (13%). Gelukkig is deze mix niet van toepassing wanneer jij je EV oplaadt bij een laadstation van Allego. Wij zetten ons namelijk in voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen.

‘Allego-groen’ opladen

Meer elektrische auto's op de weg leidt tot aanzienlijk minder uitstoot en meer schone lucht. Dit heeft echter vooral effect als de energie die een EV gebruikt, afkomstig is van duurzame energiebronnen. Allego zet zich dan ook in voor een duurzamer milieu door ervoor te zorgen dat de laadstations duurzame stroom leveren.

Een efficiënte mogelijkheid daarvoor is om laadstations aan te sluiten op lokale groene energiebronnen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar groene energiebronnen in de buurt van onze oplaadpunten. Het uitgangspunt is ‘lokaal produceren, lokaal consumeren’! Allego streeft ernaar dat elke kWh die door de laadstations wordt geleverd, duurzaam is opgewekt door lokale producenten. Bij openbare oplaadpunten op straat zorgt Allego ervoor dat ten minste 20% van de daaraan geleverde stroom afkomstig is van lokale groene energiebronnen. Dit wordt gedaan in samenwerking met groene energiebedrijven en de gemeenten.

Lokale groene energiebronnen

Een goed voorbeeld is het gezamenlijke project met Deventer Energie en Pure Energie, waarbij in de gemeente Deventer 38 laadpalen zijn geplaatst die worden voorzien van lokaal opgewekte groene stroom van Windpark Kloosterlanden.

Gecertificeerde energie

In alle andere gevallen zorgt Allego ervoor dat de stroom is gecertificeerd door middel van garanties van oorsprong (GvO's), die door energiebedrijven worden verstrekt. GvO's zijn certificaten die groene stroom traceerbaar maken. Het zijn echt belangrijke documenten, omdat hiermee kan worden vastgesteld op welke manier een bepaalde MWh elektriciteit is opgewekt. Als er 1 MWh groene stroom wordt geproduceerd, ontvangt de producent 1 certificaat. Het certificaat beschrijft kenmerken zoals de productietechnologie en de installatie waarmee de stroom is opgewekt. Allego zorgt ervoor dat de gebruikte certificaten afkomstig zijn van wind- en zonneparken in hetzelfde land als het oplaadpunt. Zo ondersteunen we duurzame energieopwekking in eigen land.

Wist je trouwens dat het gemiddelde totale maandverbruik van al onze oplaadpunten samen gelijk is aan de maandelijkse productie van 12 grote windturbines of 305.025 grote zonnepanelen? Interessant is ook dat deze hoeveelheid overeenkomt met het maandverbruik van 21.022 gemiddelde Europese huishoudens!

Vooruitblik

Een onderdeel van Allego’s toekomstvisie is om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om zo veel mogelijk laadstations te voorzien van groene stroom. Verder is ons doel om te garanderen dat opladen snel, betaalbaar en duurzaam is. Dankzij dit alles kunnen EV-rijders bijdragen aan een emissievrije toekomst. Hiermee zetten we samen een flinke stap op weg naar een duurzame wereld.

#KeepDrivingForward