Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road
Laden op stationsparkings - Charger véhicules électriques dans les parkings des gares

Om de toenemende groei van elektrische voertuigen te kunnen faciliteren, rust NMBS in samenwerking met Allego steeds meer van haar publieke parkingplaatsen uit met laadpunten voor het laden van vol-elektrische en hybride voertuigen.

 

Afin de faciliter la croissance des véhicules électriques, SNCB, en collaboration avec Allego, va équiper un certain nombre de ses parkings publiques avec des bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides.

Vanaf november 2020 zijn in een eerste fase de parkings van de grootste treinstations voorzien van laadpunten. Deze laadpunten zijn toegankelijk voor alle gebruikers van deze parkings. In een later stadium zullen ook ander stationsparkings volgen met de laadoplossingen van Allego.

De parkings van B-parking zijn publiek toegankelijk. Het overzicht van de stationsparkings met laadvoorzieningen kan je raadplegen op de website van NMBS.

Je kan gebruik maken van het laadpunt door:

 

À partir de novembre 2020, les parkings des plus grandes gares seront équipés de bornes de recharge dans une première phase. Ces points de recharge seront accessibles à tous les utilisateurs de ces parkings. Dans une phase ultérieure, d’autres parkings de gare suivront avec les solutions de chargement d’Allego.

Les parkings de la gare sont accessibles au public. Vous trouverez sur le site de la SNCB une vue d’ensemble des parkings de la gare équipés de bornes de recharge. Vous pouvez utiliser le point de chargement :

Het scannen van je laadpas: Alle publieke laadpassen zijn toegelaten op het laadnetwerk waaronder Plug Surfing, EV Box, Blue Corner, New Motion en vele anderen.

En scannant votre carte de recharge : toutes les cartes de recharge publiques sont autorisées sur le réseau de recharge, y compris Plug Surfing, EV Box, Blue Corner, New Motion et bien d’autres.

Het activeren van de laadsessie met de Smoov-App: Je kan betalen met je laadpas of met je bankrekening (SEPA Direct Debit) of creditcard.

Après activation de la session de chargement avec la SMOOV-App : Vous pouvez payer avec votre carte de paiement ou avec votre compte bancaire (SEPA Direct Debit) ou votre carte de crédit.

         

Op het laadnetwerk van de stationsparkings geldt een standaardtarief van 0.45 EUR/kWh (incl. BTW excl. kosten van andere dienstverleners). Dit tarief is marktconform met het tarief dat geldt voor het laden in de publieke ruimte.

Ter bevordering van het gebruik van openbaar vervoer hebben NMBS en Allego zich geëngageerd om een voorkeur tarief aan te bieden aan treinabonnees. De eigenaars van een geldig treinabonnement kunnen na registratie van hun MOBIB kaart laden aan een verminderd tarief van 0.41 EUR/kWh (inclusief BTW exclusief kosten van andere dienstverleners).

Wat heb je nodig voor het voltooien van de registratie:

 

Un tarif standard de 0,45 EUR/kWh (TVA comprise, hors coûts des autres prestataires de services) s’applique au réseau de recharge des parkings de la gare. Ce tarif est conforme au tarif du marché pour la recharge dans les zones publiques.

Afin de promouvoir l’utilisation des transports publics, la SNCB et Allego se sont engagés à offrir un tarif préférentiel aux abonnés des trains. Les propriétaires d’un abonnement ferroviaire valide peuvent charger à un taux réduit de 0,41 EUR/kWh (TVA comprise, hors coûts des autres prestataires de services) après avoir enregistré leur carte MOBIB.

De quoi avez-vous besoin pour compléter votre inscription:

Een geldig treinabonnement en een MOBIB-kaart

Un abonnement de train valide et une carte MOBIB

Een geldige publieke laadpas

Une carte de chargement publique valide

Registratie kan plaatsvinden door het invullen van het formulier onderaan deze pagina.
Wil je meer weten over de samenwerking tussen Allego en NMBS?

Neem dan contact met ons op via nmbs@allego.eu We helpen je graag verder!

 

Souhaitez-vous en savoir plus sur la coopération entre Allego et la SNCB ? Contactez-nous via nmbs@allego.eu Nous serons heureux de vous aider!

Registratie

Gebruik onderstaand formulier voor her registreren van je MOBIB kaart en laadpas. Geef uw Mobib-vervaldatum aan onder het datumveld in het formulier.

 

Entrez vos données MOBIB et carte de chargement ici!