Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat onze informatie, legt persoonlijke gegevens en de verwerking van persoonlijke gegevens uit en voor welke doeleinden wij uw persoonlijke gegevens verwerken. Er wordt uitgelegd wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en hoe lang ze worden bewaard.

Inleiding

Om u in staat te stellen gebruik te maken van Allego's oplaadstations en bepaalde functies op onze website www.allego.eu, is het mogelijk dat we (sommige van) uw persoonlijke gegevens moeten verwerken. Wij nemen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie zeer serieus. Deze privacyverklaring beschrijft Allego's praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens. Het zet ook uw privacyrechten uiteen. Aangezien privacy van informatie een voortdurende verantwoordelijkheid is, zullen we deze Privacykennisgeving van tijd tot tijd bijwerken als we nieuwe praktijken implementeren met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, of een nieuw privacybeleid aannemen.

Functionaris voor gegevensbescherming

Het hoofdkantoor van Allego is gevestigd in Arnhem, Nederland. Allego heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld
waarmee u contact kunt opnemen als u vragen of zorgen hebt over het beleid of de praktijken van Allego op het gebied van persoonsgegevens.
Hieronder vindt u de contactgegevens van Allego's functionaris voor gegevensbescherming:

Allego B.V. T.a.v.:
Functionaris Gegevensbescherming
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 736827 AV Arnhem
Nederland
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken

Allego en haar gecontracteerde derden verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens van haar gebruikers. Deze persoonlijke gegevens zijn beperkt tot de soorten gegevens die moeten worden verwerkt om gebruik te kunnen maken van de diensten van Allego. Deze informatie kan bestaan uit uw initialen, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, Facebook-accountnaam, Google-accountnaam, betaalkaartnummer, bankrekeningnummer en creditcardnummer. Allego gebruikt deze informatie om u te voorzien van onze diensten, variërend van oplaaddiensten tot nieuwsbrieven. Wij delen of verkopen geen persoonlijke informatie aan wie dan ook en delen alleen informatie met derden als zij zijn ingehuurd om de levering van onze diensten te vergemakkelijken of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

In dit gedeelte van de Privacykennisgeving worden de verschillende categorieën persoonsgegevens beschreven die we verzamelen en gebruiken.

Wanneer u uw voertuig oplaadt

Allego moet uw persoonsgegevens verwerken om onze contractuele verplichtingen met uw serviceprovider te kunnen nakomen. Als zodanig worden uw persoonsgegevens verwerkt door gebruik te maken van de oplaadstations van Allego. De persoonsgegevens die door Allego worden verwerkt om een laadsessie uit te voeren, zijn uw contractidentificatienummer, dat op uw laadpas staat. Uw laadpas is uitgegeven door uw serviceprovider. Het verwerken van uw laadpas is noodzakelijk voor het uitvoeren van de laadsessie van uw voertuig en het facturatieproces van uw serviceprovider. Uw laadpas wordt door Allego bewaard zolang als nodig is om het contract tussen Allego en uw serviceprovider uit te voeren en zolang als nodig is voor Allego om aan haar wettelijke en/of fiscale verplichtingen te voldoen. We gebruiken ook andere informatie van de laadsessies dan het contract-ID (bijvoorbeeld: tijd, duur, locatie van de laadsessie) om de kwaliteit van onze laadservices verder te verbeteren.

Allego en uw serviceprovider hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet. Als zodanig neemt Allego maatregelen om ervoor te zorgen dat gegevens met betrekking tot uw laadsessies op geen enkele wijze, direct of indirect, worden bekendgemaakt aan derden (anders dan degenen die door Allego zijn gecontracteerd). Als u in het kader van onze gedeelde verantwoordelijkheid vragen hebt over de manier waarop uw serviceprovider uw persoonsgegevens verwerkt, neem dan contact op met uw serviceprovider.

Bij het aanvragen van een laadstation

Als u een aanvraag indient voor de installatie van een laadpaal in de openbare ruimte van een gemeente1 , moeten wij uw persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens die wij verwerken omvatten uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Het verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om goedkeuring te krijgen van uw gemeente voor de installatie van een laadstation. Alle persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor de goedkeuring en het installatieproces van een laadstation in uw gemeente zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Allego zal een dossier van uw aanvraag bijhouden om u te kunnen contacteren voor technische zaken zoals dienstonderbrekingen.

We delen uw persoonsgegevens ook met de gemeente waar het laadstation in gebruik wordt genomen. Allego en de gemeente delen, onder de geldende wettelijke vereisten, gelijke verantwoordelijkheden met betrekking tot de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Dit houdt in dat Allego en de respectievelijke gemeenten zich inspannen om geen vertrouwelijke informatie met betrekking tot de aanvrager van een laadpaal op welke manier dan ook, direct of indirect, mondeling of schriftelijk, of op welke andere manier dan ook, bekend te maken aan derden. Allego en de gemeente zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van hun overeenkomsten voor het plaatsen van laadpalen binnen de gemeente. Om onduidelijkheid te voorkomen: informatie over de aanvraag of het gebruik van een laadpaal die door Allego aan de gemeente bekend is gemaakt, kan niet op een andere manier worden gebruikt dan voor het aangegeven doel.

Allego en de respectieve gemeenten zetten zich in voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gegenereerd en verwerkt op grond van de uitvoering van overeenkomsten tussen Allego en de respectieve gemeenten om laadstations te installeren. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid en zijn gebonden aan de GDPR, evenals andere relevante nationale wetten inzake gegevensbescherming van EU-lidstaten en andere relevante landen, om persoonsgegevens te verwerken in volledige overeenstemming met de wet.

Je kunt ook contact opnemen met de gemeente waar je de laadpaal hebt aangevraagd voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens.

Bij het vinden van een laadstation

U kunt de website van Allego gebruiken om de beschikbaarheid van laadstations te vinden en te controleren. De standaardinstelling van de website is om uw locatie niet te volgen. Als u wilt dat de website automatisch laadstations lokaliseert op basis van uw geografische locatie, moet u expliciet toestemming geven om een laadstation te lokaliseren. Allego bewaart of volgt uw locatie niet met deze functie. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het automatisch opzoeken van laadstations intrekken door naar de privacy-instellingen van uw (mobiele) apparaat te gaan en/of via de instellingen in de toepasselijke (mobiele) applicatie.

Bij inschrijving op Allego's nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief op de website van Allego. Hiervoor moet u ons eerst expliciet toestemming geven om uw e-mailadres te gebruiken. Door u in te schrijven voor onze nieuwsbrief ontvangt u nieuwsupdates over Allego, Allego producten en diensten, aankomende evenementen en ontwikkelingen in de eMobility industrie. Hiervoor moet u uw voornaam, achternaam en e-mailadres invullen. Wij zullen uw e-mailadres alleen gebruiken voor het opgegeven doel. Allego zal uw naam en e-mailadres bewaren zolang u van deze dienst gebruik wenst te maken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door te klikken op de afmeldlink onderaan een nieuwsbrief. Als u uw toestemming intrekt, worden uw naam en e-mailadres verwijderd uit onze mailinglijst.

Wanneer u contact opneemt met de Allego Service Desk

Als u met ons correspondeert via het contactformulier op onze website, per e-mail, per post of per telefoon, dan bewaren wij deze correspondentie en de informatie die deze bevat en gebruiken deze om te reageren op uw vraag of om een dossier van uw klacht of verzoek bij te houden. Als u wilt dat wij uw persoonlijke gegevens verwijderen of anderszins niet met u communiceren, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming via dpo@allego.eu.

Bij gebruik van de Smoov-app

Allego verzamelt en verwerkt uw informatie om u in staat te stellen de diensten van de Smoov-app te gebruiken. Raadpleeg de Smoov Privacyverklaring voor meer informatie.

Wanneer u bladert op de website van Allego

Allego gebruikt Google Analytics om verschillende soorten informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites. Soorten automatisch verzamelde informatie omvatten: netwerk- of Internet Protocol (IP)-adres en de browser die u gebruikt (bijv. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), het type besturingssysteem dat u gebruikt (bijv. Microsoft Windows of Mac OS), apparaat-id's (zoals een Apple IDFA of een Android Advertising ID), apparaatinstellingen, browserinstellingen en de Allego webpagina's die u hebt bezocht. Raadpleeg onze sectie Cookies onderaan onze webpagina voor meer informatie over hoe de bovengenoemde informatie kan worden verzameld en gebruikt.

Bij gebruik van sociale mediadiensten en andere platforms van derden

U kunt ook deelnemen aan onze inhoud via socialemediaservices of andere platforms van derden, zoals Facebook, LinkedIn of andere socialemediaplug-ins, -integraties en -toepassingen van derden. Wanneer u zich inlaat met onze inhoud op of via sociale mediadiensten of andere platforms, plug-ins of toepassingen van derden, kunt u ons toegang verlenen tot bepaalde informatie in uw profiel op grond van het gebruik van deze sociale mediadiensten. Dit kan uw naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, locatie, een ID gekoppeld aan het van toepassing zijnde platform van derden, of gebruikersbestanden van social media-accounts zoals foto's en video's, uw lijst met vrienden of connecties, mensen die u volgt en/of die u volgen, of uw berichten of 'vind ik leuk'-berichten zijn. Voor een beschrijving van de manier waarop sociale mediadiensten en andere platforms van derden, plug-ins, integraties of toepassingen met uw informatie omgaan, verwijzen wij u naar hun respectieve privacybeleid en gebruiksvoorwaarden, die u zullen instrueren hoe u uw privacyinstellingen kunt wijzigen.

Wanneer we met u communiceren via onze inhoud op websites, applicaties, integraties of platforms van derden, kunnen we informatie verkrijgen over uw interactie met die inhoud (bijv. het meten van het totale aantal 'vind ik leuk's' en betrokkenheid).

Wanneer en hoe we informatie delen met derden

Allego verwerkt en bewaart persoonlijke informatie over uw laadsessies, locatiegegevens, aanvraag van een laadstation, storingen, nieuwsbriefinschrijvingen, vragen, naleving of andere processen die in deze privacyverklaring worden vermeld. De persoonlijke informatie die Allego verwerkt, wordt opgeslagen in een of meer databases die worden gehost door derden die voor dit doel door Allego zijn gecontracteerd en die zich in de Europese Unie bevinden. Deze derden gebruiken of hebben geen toegang tot uw persoonlijke gegevens voor andere doeleinden dan cloud-opslag en het ophalen van gegevens met betrekking tot de diensten die u gebruikt.

We geven je persoonlijke gegevens niet vrij aan derden voor hun onafhankelijk gebruik op een andere manier, tenzij: (1) je hierom vraagt of hier toestemming voor geeft; (2) de informatie wordt verstrekt om te voldoen aan de wet (bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel), om een overeenkomst die we met je hebben af te dwingen, of om onze rechten te beschermen; of (3) de informatie wordt verstrekt aan onze agenten of dienstverleners die namens ons functies uitvoeren. We verzamelen ook geaggregeerde (maar niet persoonlijk identificeerbare) informatie over laadsessies van Smoov-gebruikers en gebruiken dergelijke geaggregeerde informatie met onze partners, serviceproviders en/of andere derden voor het verbeteren van (gerelateerde) Smoov-services.

Doorgeven van persoonlijke gegevens binnen de Europese Economische Ruimte

Allego heeft zijn hoofdkantoor in Nederland en is onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU. Informatie die wij van u verzamelen zal uitsluitend worden verwerkt door Allego en onze gecontracteerde derden gevestigd binnen de Europese Unie.

Hoe lang we uw persoonlijke gegevens bewaren

We bewaren uw persoonlijke gegevens om u in staat te stellen gebruik te blijven maken van onze diensten, zo lang als nodig is om de relevante doeleinden beschreven in deze Privacykennisgeving te vervullen, of zoals vereist door de wet, bijvoorbeeld voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden.

Uw rechten op het gebied van gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie en de privacywetgeving van andere landen geven u bepaalde rechten. Een goede uitleg van deze wetten en rechten is beschikbaar op de websites van verschillende toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in de landen waar Allego actief is.

Deze Privacykennisgeving is bedoeld om u te informeren over welke persoonsgegevens Allego over u verzamelt en hoe deze worden gebruikt. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@allego.eu.

Als u wilt bevestigen dat Allego uw persoonlijke gegevens verwerkt, of als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens die Allego heeft opgeslagen, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming op dpo@allego.eu.

U kunt ook informatie opvragen over: het doel van de verwerkingsinformatie, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, wie buiten Allego de gegevens mogelijk heeft ontvangen van (of via) Allego, en hoe lang de informatie wordt opgeslagen. Gegevens met betrekking tot oplaadsessies worden veilig opgeslagen voor de wettelijke minimumduur. Alle andere gegevens worden opgeslagen zolang u gebruik maakt van een bepaalde dienst of gedurende de wettelijke bewaartermijn.

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens die door Allego worden bijgehouden te corrigeren (rectificeren) als deze onjuist zijn. U kunt Allego verzoeken de gegevens te wissen of de verwerking ervan te staken (als u ons expliciet toestemming hebt gegeven om dergelijke gegevens te verwerken), behoudens bepaalde uitzonderingen. U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, ongeacht het land waarin u de diensten van Allego gebruikt, als u zich zorgen maakt over de manier waarop Allego uw persoonsgegevens verwerkt. Uw klacht moet worden gericht aan de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Klik hier voor hun contactgegevens.

Redelijke toegang tot uw persoonsgegevens wordt u kosteloos verleend na indiening van een verzoek bij Allego op dpo@allego.eu. Als toegang niet binnen een redelijke termijn kan worden verleend, zal Allego u informeren over een verwachte datum waarop deze informatie zal worden verstrekt. Als een verzoek om toegang tot informatie om welke reden dan ook wordt geweigerd, zal Allego een reden hiervoor opgeven.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens

Om de privacy van gegevens en persoonlijk identificeerbare informatie die u doorgeeft via het gebruik van Allego's diensten te helpen beschermen, onderhouden we fysieke, technische en administratieve beveiligingen. We updaten en testen onze beveiligingstechnologie op een continue basis. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die personeelsleden die op de hoogte moeten zijn van deze informatie om voordelen of diensten aan u te kunnen leveren. Daarnaast trainen we onze medewerkers over het belang van vertrouwelijkheid en het handhaven van de privacy en veiligheid van uw gegevens. We verbinden ons ertoe om gepaste disciplinaire maatregelen te nemen om de privacyverantwoordelijkheden van onze medewerkers af te dwingen.

Wijzigingen en updates van deze Privacykennisgeving

Aangezien onze diensten en het gebruik van technologie van tijd tot tijd veranderen, zal deze Privacykennisgeving naar verwachting ook veranderen. We behouden ons het recht voor om deze Privacykennisgeving op elk moment, om welke reden dan ook en zonder kennisgeving aan jou te wijzigen, anders dan door publicatie van de gewijzigde Privacykennisgeving op onze website https://www.allego.eu/. We zullen herinneringen aan onze Privacykennisgeving op onze website publiceren, maar we raden je aan regelmatig onze website te raadplegen om de huidige Privacykennisgeving en eventuele wijzigingen die daarin zijn doorgevoerd sinds de vorige versie te bekijken.

Vragen, opmerkingen of klachten

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacykennisgeving of als u informatie wilt over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen, kunt u contact met ons opnemen via:

Allego B.V.
t.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Nederland
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Doe mee met onze EVolution. Blijf op de hoogte van Allego's laatste nieuws en inzichten, maak contact via sociale media en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Luchtfoto,Uitzicht,Weg,In,Het,Midden,Bos,Top,Uitzicht,Weg