Disclaimer

Wettelijke kennisgeving

Allego Holding BV
Westervoortsedijk 73 KB
6827 AV Arnhem
Nederland

Telefon: +33 (0)187 406 657
E-mail: info@allego.euDoor deze website www.allego.eu te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Informatie en doorverwijzingen

Alle op of via deze website aangeboden informatie is van algemene aard, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website gaat Allego B.V. uiterst zorgvuldig te werk. Ook de bronnen en referenties zijn door Allego B.V. onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Allego B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Allego B.V. wijst iedere aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De informatie op en via deze website aangeboden door Allego B.V. kan worden afgedrukt of gedownload voor persoonlijk gebruik. Het is echter strikt verboden om deze informatie openbaar te maken, te kopiëren of te verspreiden of enige andere actie te ondernemen die in strijd is met de intellectuele eigendomsrechten van Allego B.V..

Aanpassingen

Alle door Allego B.V. op of via deze website aangeboden informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Allego B.V. raadt u aan regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Informatie over ons

Deze website wordt beheerd door Allego B.V. ('het bedrijf' 'ons' 'wij').

Wijzigingen aan deze voorwaarden en onze site, en toegang tot onze site

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Controleer deze pagina van tijd tot tijd om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn.

We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud op elk moment wijzigen. Houd er echter rekening mee dat de inhoud van onze site op elk moment verouderd kan zijn en dat we niet verplicht zijn om deze bij te werken.

We garanderen niet dat onze site of de inhoud ervan vrij is van fouten of omissies.

We garanderen niet dat onze site of de inhoud ervan altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis. We kunnen onze site of een deel daarvan zonder kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is. U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze site.

Bestuurders:
Louwers, Anthonie Henricus Theodorus
Bonnet, Mathieu Jean Joseph
Galley, Alexis Henri

Nederlands Kamer van Koophandel nummer 73283754
BTW nummer NL859438053B01

 

Beperking van aansprakelijkheid

 • Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs als dit voorzienbaar is, voortvloeiend uit of in verband met:
  • gebruik van, of onmogelijkheid tot gebruik van, onze site; of
  • gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze site wordt weergegeven.
 • Als u een zakelijke gebruiker bent, houd er dan rekening mee dat wij met name niet aansprakelijk zijn voor:
  • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • bedrijfsonderbreking;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirecte schade of gevolgschade.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden van inhoud op de site of op een website die eraan is gekoppeld.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar op onze site een link is opgenomen. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van deze gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites.

Aanvaardbaar gebruik

 • U mag deze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website of een beperking van de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website veroorzaakt of kan veroorzaken; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke doeleinden of activiteiten.
 • U mag geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten (met inbegrip van maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en data harvesting) uitvoeren op of met betrekking tot deze website zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Bedrijf.

Doe mee met onze EVolution. Blijf op de hoogte van Allego's laatste nieuws en inzichten, maak contact via sociale media en schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Luchtfoto,Uitzicht,Weg,In,Het,Midden,Bos,Top,Uitzicht,Weg