Privacy verklaring

In deze privacyverklaring vind je onze gegevens, lees je wat persoonsgegevens zijn, wat onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij je persoonsgegevens verwerken, wat je rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang je persoonsgegevens bewaard worden.

Introductie

Om je in staat te stellen gebruik te maken van de laadpalen van Allego en specifieke functionaliteiten op onze website www.allego.eu, kan het noodzakelijk zijn om (een deel van) je persoonsgegevens te verwerken. Onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het verwerken van elk type persoonsgegevens nemen wij uitermate serieus. Dit Privacybeleid beschrijft de wijzen waarop Allego je gegevens verzamelt en gebruikt. Ook infomeren wij je over je privacyrechten. Nu privacy en de omgang met persoonsgegevens continue verantwoordelijkheden zijn, zullen wij dit Privacybeleid met enige regelmaat updaten om dit te laten aansluiten bij de implementatie van nieuwe wijzen waarop wij persoonsgegevens verwerken of nieuw beleid hieromtrent.

Functionaris Gegevensbescherming

Het hoofdkantoor van Allego is gevestigd in Arnhem, Nederland. Allego heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld waarmee je altijd contact kunt opnemen voor vragen of zorgen omtrent het beleid of de handelswijzen van Allego inzake persoonsgegevens. Dit doe je via de volgende gegevens:

Allego B.V.
T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Nederland
dpo@allego.eu  
+31(0)88-7500300

Welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken

Allego en door ons gecontracteerde derde partijen verzamelen en gebruiken persoonsgegevens van de gebruikers van onze diensten. Deze verzameling en dit gebruik is beperkt tot de gegevens die benodigd zijn voor je gebruik van de diensten van Allego. Deze informatie kan bestaan uit je voorletters, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, Facebook accountnaam, Google accountnaam, laadpasnummer, bankrekeningnummer en creditcardnummer. Allego gebruikt deze informatie om diensten te leveren zoals het aanbieden van laaddiensten en nieuwsbrieven. Wij delen of verkopen je gegevens nooit met of aan derde partijen, tenzij wij deze met gecontracteerde derde partijen moeten delen om de levering van onze diensten te faciliteren, of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Dit deel van ons Privacybeleid geeft toelichting over de verschillende soorten persoonsgegevens die wij verzamelen en gebruiken.

Het opladen van je voertuig

Om onze contractuele verplichtingen met je service provider voor laaddiensten te kunnen uitvoeren, moet Allego je persoonsgegevens verwerken. Dit betekent dat persoonsgegevens worden verwerkt zodra je gebruik maakt van een Allego laadpaal. De informatie die wordt verwerkt om Allego in staat te stellen je laadsessie te voltooien bestaat uit je contractnummer, die op je laadpas staat geregistreerd. Het verwerken van deze gegevens op je laadpas is noodzakelijk voor het uitvoeren van de laadsessie en het facturatieproces van je service provider. De gegevens op je laadpas worden door Allego opgeslagen zolang dit noodzakelijk is om de overeenkomst tussen Allego en je service provider uit te voeren en/of noodzakelijk is voor Allego om aan haar wettelijke en/of fiscale verplichtingen te voldoen. Naast het contractnummer gebruiken wij ook andere informatie over de laadsessie (bv. tijdstip, duur, locatie) om de kwaliteit van onze laaddiensten verder te verbeteren.

Allego en je service provider hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wettelijke verplichting om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet. In dit kader neemt Allego continu maatregelen om zeker te stellen dat informatie omtrent je laadsessie op geen enkele wijze, direct noch indirect, aan enige derde partij wordt geopenbaard (anders dan de partijen die voor specifieke doelen door Allego zijn gecontracteerd). Heb je, in het kader van deze gezamenlijke verantwoordelijkheid, vragen over hoe je service provider je persoonsgegevens verwerkt? Neem dan contact op met je service provider.

Je aanvraag van een laadpaal

Als je een aanvraag doet voor de installatie van een laadpaal in de publieke ruimte van een gemeente1, dan moeten wij hiervoor je persoonsgegevens verwerken. De persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken zijn onder meer je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, kentekenbewijs, leasecontract of het aankoopbewijs van de elektrische auto. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om goedkeuring te krijgen van je gemeente voor de installatie van de laadpaal. Alle persoonsgegevens die worden gebruikt voor het proces van goedkeuring en installatie van een laadpaal in je gemeente worden niet voor enig ander doel gebruikt. Allego slaat de gegevens van je aanvraag ook op om contact met je te kunnen opnemen voor technische zaken zoals storingen en onderhoud.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook met de gemeente delen waarin de laadpaal in gebruik wordt genomen. Geldende regelgeving maakt Allego en de desbetreffende gemeente op gelijke wijze verantwoordelijk voor het beschermen van je persoonsgegevens. Hieruit vloeit voort dat Allego en de respectievelijke gemeentes een volwaardige inspanning leveren om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie omtrent de aanvrager van een laadpaal op enige wijze, direct of indirect, verbaal of schriftelijk, met enige derde partij wordt gedeeld. Allego en de desbetreffende gemeente gebruiken je persoonsgegevens uitsluitend om overeenkomsten voor het installeren van laadpalen binnen die gemeente ten uitvoer te brengen. Om enige dubbelzinnigheid te voorkomen: gegevens omtrent de aanvraag of het gebruik van een laadpaal die door Allego met de desbetreffende gemeente worden gedeeld, worden niet op enige ander wijze gebruikt dan voor het hiervoor beschreven beoogde doel.

Allego is toegewijd aan het beschermen van je persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden gegenereerd en verwerkt op grond van de uitvoer van overeenkomsten tussen Allego en de respectievelijke gemeentes met als doel het installeren van laadpalen. Hierin dragen wij afzonderlijk van elkaar een verantwoordelijkheid en verplicht zowel de AVG als andere nationale wetgeving in Nederland, andere EU lidstaten en andere relevante landen op het gebied van databescherming ons, om persoonsgegevens uitsluitend in volledige overeenstemming met de wet te verwerken.

Als je vragen hebt over hoe de gemeente waarin je een aanvraag voor een laadpaal doet of hebt gedaan je persoonsgegevens verwerkt, dan kun je altijd contact opnemen met deze gemeente.

Een laadpaal in de buurt vinden

Via de Allego website kun je laadpalen in je omgeving vinden en zien of deze beschikbaar zijn. De standaardinstelling op onze website is om je locatie niet te volgen. Als je wilt dat onze website automatisch laadpalen in je omgeving laat zien op basis van je geografische locatie, dan dien je hiervoor expliciet toestemming te geven. Gebruik van deze functionaliteit leidt er nadrukkelijk niet toe dat Allego je locatie opslaat of volgt. Indien je toestemming hebt gegeven voor het weergeven van laadpalen op basis van je locatie, dan kun je deze op elk moment weer intrekken door de privacyinstellingen van je (mobiele) apparaat aan te passen en/of de instellingen in de desbetreffende (mobiele) app te wijzigen.

Aanmelden voor de Allego nieuwsbrief  

Je kunt je op de Allego website aanmelden voor onze nieuwsbrief. Hiervoor is het vereist dat je ons expliciet toestemming geeft om je e-mailadres hiervoor te gebruiken. Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan ontvang je informatie zoals nieuws over Allego, aankomende evenementen en ontwikkelingen in de markt voor eMobility. Hiervoor dien je je voornaam, achternaam en e-mailadres in te vullen. Wij gebruiken je e-mailadres in dit kader uitsluitend voor het hier beschreven doel. Allego slaat je naam en e-mailadres op zolang je gebruik wenst te maken van deze dienst. Je kunt je toestemming hiervoor op elk moment intrekken door te klikken op de link ‘afmelden’ die onderaan elke nieuwsbrief staat. Als je je toestemming intrekt worden je naam en e-mailadres verwijderd van onze mailinglijst.

Contact opnemen met de Allego Service Desk  

Als je met ons correspondeert middels het contactformulier op onze website, per e-mail, post of telefoon, dan bewaren wij deze correspondentie en de informatie hierin om je (aan)vraag te beantwoorden of je klacht of verzoek te registreren. Als je wilt dat wij je persoonsgegevens verwijderen of niet langer met je communiceren, dan kun je contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@allego.eu.

Gebruik maken van de Smoov app

Allego verzamelt en verwerkt je gegevens om je in staat te stellen de diensten van de Smoov app te gebruiken. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij naar het Privacybeleid van de Smoov app.

Gebruik maken van de Allego website

Allego maakt gebruik van Google Analytics om diverse soorten informatie te verzamelen over het gebruik van onze websites. De soorten informatie die hiermee automatisch worden verzameld zijn onder meer: je netwerk- of Internet Protocol (IP) adres en de browser die je gebruikt (bv. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), je besturingssysteem (bv. Microsoft Windows of Mac OS), apparaatherkenning (zoals een Apple IDFA of Android Advertising ID), instellingen van je apparaat en/of browser en de Allego webpagina’s die je hebt bezocht. Voor meer informatie over hoe wij deze gegevens verzamelen en gebruiken verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Gebruik maken van social media en andere online platformen van derde partijen

Via de diensten van social media en andere online platformen van derde partijen zoals Facebook, LinkedIn of plug-ins, geïntegreerde elementen en applicaties van andere derde partijen, kun je gebruik maken van de door ons gepubliceerde informatie en deze bijvoorbeeld delen met je netwerk. Het gebruik van deze diensten kan ertoe leiden dat je ons toegang verleent tot de persoonsgegevens in je profiel bij deze partijen. Dit kan onder meer zijn: je naam, e-mailadres, foto, geslacht, verjaardag, locatie, je profiel dat het betreffende online platform of social media kanaal, gebruikersbestanden zoals foto’s en video’s, je lijst van vrienden of relaties, mensen die je volgt en/of jou volgen, of je publicaties of ‘likes’ op deze kanalen. Voor meer informatie over hoe deze social media en andere platformen, plug-ins, geïntegreerde elementen of applicaties van derde partijen omgaan met je gegevens, verwijzen wij naar het privacybeleid en de gebruikers-voorwaarden van de desbetreffende partij. Hier lees je ook hoe je je privacyinstellingen kunt aanpassen.

Als interactie plaatsvindt tussen jezelf en door ons gepubliceerde informatie op of in de websites, applicaties, geïntegreerde elementen of platformen van deze derde partijen, dan kunnen wij hier informatie over verzamelen (bv. het meten van het totale aantal ‘likes’ en interactie).

Hoe en wanneer wij gegevens delen met derde partijen  

Allego verwerkt en bewaart persoonsgegevens over je laadsessies, locatiegegevens, aanvraag voor een laadpaal, storingen, aanmelding voor onze nieuwsbrief, (aan)vragen, het voldoen aan wet- en regelgeving of andere processen zoals omschreven in dit Privacybeleid. De persoonsgegevens die Allego verwerkt worden opgeslagen in een of meerdere databases die worden gehost door derde partijen die door Allego specifiek voor dit doel zijn gecontracteerd en welke zijn gevestigd in de Europese Unie. Deze derde partijen hebben geen toegang tot je persoonsgegevens en gebruiken deze niet voor enig doel anders dan cloudopslag en gegevensontsluiting ten behoeve van de diensten die je gebruikt.

Wij delen je persoonsgegevens niet met derde partijen zodat zij dit onafhankelijk kunnen gebruiken, tenzij: (1) je dit aan ons vraagt of hier toestemming voor geeft, (2) de informatie wordt gedeeld om te voldoen aan een wettelijke plicht (bv. een gerechtelijk bevel), of (3) de gegevens worden doorgegeven aan onze agenten of dienstverlenende partijen die bepaalde zaken namens ons uitvoeren. Wij verzamelen ook geaggregeerde informatie (die niet is terug te leiden naar individuele gebruikers) over laadsessies van Smoov gebruikers en gebruiken deze geaggregeerde gegevens samen met onze partners, dienstverlenende partijen en/of andere derde partijen om onze Smoov(-gerelateerde) diensten verder te verbeteren.

Overdracht van gegevens binnen de Europese Economische Ruimte  

Het hoofdkantoor van Allego is gevestigd in Nederland en is daarmee onderworpen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gegevens die wij van je verzamelen worden uitsluitend verwerkt door Allego en door ons gecontracteerde derde partijen die zijn gevestigd binnen de Europese Unie.

Bewaartermijn van je persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens om je voortdurende gebruik van onze diensten mogelijk te maken, zo lang als dit noodzakelijk is om de relevante, in dit Privacybeleid omschreven doelen te bereiken, of zolang wij dit wettelijk verplicht zijn om bijvoorbeeld te voldoen aan onze fiscale en boekhoudkundige verplichtingen.

Je recht op privacy

De door de Europese Unie aangenomen Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de privacywetten van andere landen geven je bepaalde rechten. Een goede uitleg van deze wetten en rechten vind je op de websites van de betreffende toezichthoudende autoriteiten in de landen waarin Allego opereert.

Dit Privacybeleid is bedoeld om je informatie te verschaffen over de wijze waarop Allego je persoonsgegevens verzamelt en hoe deze worden gebruikt. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@allego.eu.

Als je graag bevestigd wilt zien dat Allego je persoonsgegevens verwerkt, of als je toegang wilt krijgen tot je persoonsgegevens die in bezit zijn van Allego, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming via dpo@allego.eu.

Je kunt ook informatie opvragen over: het doel waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt, de soorten persoonsgegevens die dit betreft, wie buiten Allego deze gegevens mogelijk van of via Allego heeft ontvangen, en hoe lang deze gegevens worden bewaard. Gegevens inzake laadsessies worden beveiligd opgeslagen voor de minimale wettelijke termijn. Alle andere gegevens worden opgeslagen zolang je een specifieke dienst gebruikt of zolang wij wettelijk verplicht zijn deze te bewaren.

Je hebt het recht om de registratie van je persoonsgegevens door Allego te laten corrigeren (rectificeren) als deze incorrect zijn. Je kunt Allego verzoeken om al deze gegevens te verwijderen of te stoppen met de verwerking hiervan (als je ons eerder expliciet toestemming gaf om deze gegevens te verwerken), waarvoor enkele uitzonderingen gelden. Als je je zorgen maakt om de wijze waarop Allego je persoonsgegevens gebruikt, heb je – onafhankelijk van het land waarin je gebruik maakt van onze diensten – het recht om een klacht tegen ons in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland. Klik hier voor de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Redelijke verzoeken om toegang te krijgen tot je persoonsgegevens worden kosteloos ingewilligd als je hiervoor een verzoek indient bij dpo@allego.eu. Als wij niet in staat blijken je deze toegang binnen een redelijke termijn te bieden, dan informeren wij je over een verwachte datum waarop je deze informatie wel ontvangt. Als een verzoek tot toegang wordt geweigerd, dan legt Allego je de hieraan ten grondslag liggende reden(en) uit.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Allego maakt gebruik van diverse fysieke, technische en administratieve beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen die je door het gebruik van onze diensten met ons deelt. Het updaten en testen van de technologie die wij hiervoor gebruiken is een continu proces. Wij beperken de toegang tot je persoonlijke gegevens tot medewerkers die deze daadwerkelijk nodig hebben om je van onze diensten of voordelen te voorzien. Daarnaast worden onze medewerkers opgeleid inzake het belang van vertrouwelijkheid en het onderhouden van de privacy en veiligheid van je gegevens. Wij nemen gepaste disciplinaire maatregelen om de privacy-verantwoordelijkheden van individuele medewerkers te handhaven.

Wijzigingen en updates van dit Privacybeleid=

Nu zowel onze diensten als technologische mogelijkheden met enige regelmaat kunnen veranderen, past ook ons Privacybeleid zich hieraan aan. Wij behouden ons daarom het recht voor om dit Privacybeleid op elk moment en om elke mogelijke reden te wijzigen zonder je hierover, anders dan middels publicatie van het gewijzigde Privacybeleid op onze website https://www.allego.eu/, expliciet te informeren. Wij zullen je op onze website herinneren aan ons Privacybeleid, maar adviseren je ook om onze website regelmatig te bezoeken om kennis te nemen van de op dat moment geldende versie van dit Privacybeleid en de wijzigingen die hierin ten opzichte van de voorgaande versie zijn doorgevoerd.

Vragen, opmerkingen of klachten

Voor vragen, opmerkingen of klachten over dit Privacybeleid, of als je toegang wilt krijgen tot je persoonsgegevens die wij mogelijk in bezit hebben, neem je contact op met:

Allego B.V.
T.a.v.: Functionaris Gegevensbescherming
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Nederland
dpo@allego.eu  
+31(0)88-7500300