Overzicht netwerkstatus

Network Connectivity Issues

Wij zijn per direct genoodzaakt om ca 400 publieke AC laadpalen in Nederland tijdelijk buiten gebruik te stellen als gevolg van een veiligheidsissue dat aan het licht is gekomen bij onderhoudswerkzaamheden. Betrokken laadpalen worden voorzien van een buitengebruik sticker. Wij betreuren dit zeer en doen ons best om dit type laadpaal zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen.

Update 31-1 

Wij realiseren ons dat deze storing grote ongemakken met zich meebrengt en werken hard aan een oplossing. Om het veiligheidsissue te verhelpen dienen onderdelen vervangen te worden, hiervoor zijn 1.800 onderdelen besteld. In verband met de levertijd hiervan en het feit dat onze monteurs alle betrokken laadpalen moeten bezoeken verwachten wij dat halverwege maart alle betrokken laadpalen weer operationeel zijn. 

Deze lijst bevat alle betrokken laadpalen waarbij de reparatie nog plaats moet vinden. Wij zullen deze wekelijks vernieuwen en je op deze pagina op de hoogte houden van de voortgang.

Fast charging hubs known issues

Visit our project page to see which locations are closed and when.

Temporary closed locations

Location is temporarily closed due to the installation of new charging stations. Expected reopening Q1 2023.

Location is temporarily closed due to the installation of new charging stations. Expected reopening Q1 2023.

Location is temporarily closed due to the installation of new charging stations. Expected reopening Q1 2023.

Location is temporarily closed due to the installation of new charging stations. Expected reopening Q1 2023.

Expected reopening Q1 2023

Location is closed due to a damaged transformer.