Nieuw laadtarief Groningen-Drenthe

Per 1 Juli 2022 wordt een nieuw laadtarief ingevoerd voor de laadpalen behorende bij de concessie Groningen-Drenthe.

Als gevolg van de gestegen energietarieven geldt er per 1 juli 2022 een nieuw laadtarief op laadpalen die vallen onder de concessie Groningen-Drenthe. Als exploitant van deze laadpalen hebben wij helaas geen invloed op deze tariefaanpassing, in dit artikel leggen we uit hoe dit zit.

 
Eén concessie, twee partijen

De provincies Groningen en Drenthe hebben de concessie opgesplitst in twee delen. Een partij voert de installatie en exploitatie van de laadpalen uit en ontvangt hiervoor een vergoeding per kWh die geladen wordt. Een tweede partij is verantwoordelijk voor de levering van energie op de laadpalen en ontvangt hier de opbrengsten van. Bij deze concessie zijn wij de exploitant en is Clean Energy de energieleverancier. 

Tarief aanpassingen

Bij reguliere concessies bepalen wij als exploitant het laadtarief, binnen deze concessie wordt dit gedaan door de energieleverancier in overleg met de provincie. Door deze splitsing hebben wij als exploitant geen invloed op het laadtarief binnen de concessie Groningen-Drenthe. 

Nieuw tarief

De energieleverancier is met de provincie een nieuw tarief overeengekomen voor de geleverde energie per kWh. Hierdoor stijgt het laadtarief per 1 juli 2022. Het nieuwe laadtarief is vastgesteld op 0,528 EUR/ kWh.

Mogelijk wordt dit tarief nog naar beneden bijgesteld, indien de BTW verlaging voor elektriciteit per 1 juli 2022 wordt doorgevoerd. Als dit het geval is dan zullen we hier separaat over communiceren. 

Vragen

Als je vragen hebt over het nieuwe laadtarief binnen deze concessie kun je het beste contact opnemen met Clean Energy of de provincie.