Ansvarsfraskrivelse

Juridisk meddelelse

Allego Holding BV
Westervoortsedijk 73 KB
6827 AV Arnhem
Holland

Telefon: +33 (0)187 406 657
E-mail: info@allego.euVed at besøge og bruge dette websted www.allego.eu accepterer du de vilkår og betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Information og henvisninger

Alle oplysninger, der gives på eller via dette websted, er af generel karakter, og der kan ikke udledes nogen rettigheder heraf. Allego B.V. er meget omhyggelig med at sammensætte og vedligeholde dette websted. Kilder og referencer er også blevet undersøgt af Allego B.V. for pålidelighed. På trods af denne omhu kan Allego B.V. ikke garantere oplysningernes rigtighed, fuldstændighed og aktualitet. Allego B.V. afviser udtrykkeligt ethvert ansvar for nøjagtigheden, fuldstændigheden og aktualiteten af oplysningerne og brugen af dette websted. Oplysningerne på og via dette websted, der tilbydes af Allego B.V., kan udskrives eller downloades til personlig brug. Det er dog strengt forbudt at videregive, kopiere eller distribuere disse oplysninger eller foretage andre handlinger, der ikke er i overensstemmelse med Allego B.V.'s intellektuelle ejendomsrettigheder.

Ændringer

Alle oplysninger, der tilbydes af Allego B.V. på eller via dette websted, kan ændres uden varsel. Teksten i denne ansvarsfraskrivelse kan også ændres uden varsel. Allego B.V. opfordrer dig til regelmæssigt at kontrollere, om de tilbudte oplysninger og teksten i denne ansvarsfraskrivelse er blevet ændret.

Gældende lov

Hollandsk lov gælder udelukkende for dette websted og ansvarsfraskrivelsen. Tvister indgives til den kompetente domstol i Holland.

Information om os

Dette websted drives af Allego B.V. ('virksomheden' 'os' 'vi').

Ændringer af disse vilkår og vores websted samt adgang til vores websted

Vi kan til enhver tid revidere disse vilkår for brug ved at ændre denne side. Tjek venligst denne side fra tid til anden for at blive opmærksom på eventuelle ændringer, vi foretager, da de er bindende for dig.

Vi kan opdatere vores websted fra tid til anden og ændre indholdet til enhver tid. Bemærk dog, at alt indhold på vores websted kan være forældet på et hvilket som helst tidspunkt, og vi er ikke forpligtet til at opdatere det.

Vi garanterer ikke, at vores websted eller noget indhold på det vil være fri for fejl eller udeladelser.

Vi garanterer ikke, at vores websted eller noget indhold på det altid vil være tilgængeligt eller være uafbrudt. Adgang til vores websted er tilladt på midlertidig basis. Vi kan suspendere, tilbagetrække, afbryde eller ændre hele eller dele af vores websted uden varsel. Vi er ikke ansvarlige over for dig, hvis vores websted af en eller anden grund ikke er tilgængeligt på et hvilket som helst tidspunkt eller i en hvilken som helst periode. Du er ansvarlig for at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at få adgang til vores websted.

Direktører:
Louwers, Anthonie Henricus Theodorus
Bonnet, Mathieu Jean Joseph
Galley, Alexis Henri

Det hollandske handelskammers nummer 73283754
Momsnummer NL859438053B01

 

Begrænsning af ansvar

 • I det omfang loven tillader det, udelukker vi alle betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår, der måtte gælde for vores websted eller noget indhold på det, hvad enten det er udtrykkeligt eller underforstået.
 • Vi er ikke ansvarlige over for nogen bruger for tab eller skade, uanset om det er i kontrakt, erstatning (herunder uagtsomhed), overtrædelse af lovpligtig pligt eller andet, selv om det er forudsigeligt, der opstår under eller i forbindelse med:
  • brug af eller manglende evne til at bruge vores hjemmeside; eller
  • brug af eller tillid til ethvert indhold, der vises på vores websted.
 • Hvis du er erhvervsbruger, skal du være opmærksom på, at vi især ikke er ansvarlige for:
  • tab af fortjeneste, salg, forretning eller indtægter;
  • forretningsafbrydelse;
  • tab af forventede besparelser;
  • tab af forretningsmuligheder, goodwill eller omdømme; eller
  • ethvert indirekte tab eller følgeskade.
 • Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader forårsaget af en virus, et distribueret denial-of-service-angreb eller andet teknologisk skadeligt materiale, der kan inficere dit computerudstyr, computerprogrammer, data eller andet proprietært materiale på grund af din brug af vores websted eller din download af indhold på det eller på ethvert websted, der er knyttet til det.
 • Vi påtager os intet ansvar for indholdet af websteder, der er linket til på vores websted. Sådanne links skal ikke fortolkes som vores godkendelse af de linkede websteder. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tab eller skader, der måtte opstå som følge af din brug af dem.

Acceptabel brug

 • Du må ikke bruge dette websted på nogen måde, der forårsager eller kan forårsage skade på webstedet eller forringelse af webstedets tilgængelighed eller tilgængelighed; eller på nogen måde, der er ulovlig, ulovlig, svigagtig eller skadelig, eller i forbindelse med noget ulovligt, ulovligt, svigagtigt eller skadeligt formål eller aktivitet.
 • Du må ikke udføre systematiske eller automatiserede dataindsamlingsaktiviteter (herunder uden begrænsning scraping, datamining, dataudtræk og datahøstning) på eller i forbindelse med dette websted uden virksomhedens udtrykkelige skriftlige samtykke.

Deltag i vores EVolution. Hold dig opdateret med Allegos seneste nyheder og indsigter, kom i kontakt med os på de sociale medier, og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road