Zastrzeżenie

Nota prawna

Allego Holding BV
Westervoortsedijk 73 KB
6827 AV Arnhem
Holandia

Telefon: +33 (0)187 406 657
E-Mail : info@allego.euOdwiedzając i korzystając z niniejszej strony internetowej www.allego.eu użytkownik wyraża zgodę na warunki określone poniżej.

Informacje i skierowania

Wszystkie informacje podane na tej stronie internetowej lub za jej pośrednictwem mają charakter ogólny i nie można z nich wywodzić żadnych praw. Tworząc i utrzymując tę stronę internetową, Allego B.V. działa bardzo ostrożnie. Źródła i odniesienia zostały również sprawdzone przez Allego B.V. pod kątem wiarygodności. Pomimo takiej staranności Allego B.V. nie może zagwarantować poprawności, kompletności i aktualności informacji. Allego B.V. wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za dokładność, kompletność, aktualność informacji i korzystanie z tej strony internetowej. Informacje zawarte na tej stronie internetowej i za jej pośrednictwem oferowane przez Allego B.V. mogą być drukowane lub pobierane do użytku osobistego. Jednakże surowo zabrania się ujawniania, kopiowania lub rozpowszechniania tych informacji lub podejmowania jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawami własności intelektualnej Allego B.V.

Modyfikacje

Wszystkie informacje oferowane przez Allego B.V. na lub za pośrednictwem tej strony internetowej mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Tekst niniejszego zastrzeżenia również może ulec zmianie bez powiadomienia. Allego B.V. zachęca do regularnego sprawdzania, czy oferowane informacje i tekst niniejszego zastrzeżenia zostały zmodyfikowane.

Prawo właściwe

Prawo holenderskie ma wyłączne zastosowanie do tej strony internetowej i wyłączenia odpowiedzialności. Spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Holandii.

Informacje o nas

Niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez Allego B.V. ("Spółkę", "nas", "my")

Zmiany niniejszych warunków i naszej witryny oraz dostępu do naszej witryny

Możemy zmienić niniejsze warunki użytkowania w dowolnym momencie poprzez zmianę tej strony. Prosimy o sprawdzanie tej strony od czasu do czasu w celu zapoznania się z wszelkimi wprowadzanymi przez nas zmianami, ponieważ są one wiążące dla użytkownika.

Możemy od czasu do czasu aktualizować naszą witrynę i zmieniać jej zawartość w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że dowolna treść na naszej stronie może być nieaktualna w dowolnym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do jej aktualizacji.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakiekolwiek treści na niej zawarte będą wolne od błędów lub pominięć.

Nie gwarantujemy, że nasza witryna lub jakakolwiek jej zawartość będzie zawsze dostępna lub będzie działać nieprzerwanie. Dostęp do naszej witryny jest dozwolony tymczasowo. Możemy zawiesić, wycofać, przerwać lub zmienić całość lub część naszej witryny bez powiadomienia. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza witryna będzie niedostępna w dowolnym czasie lub przez dowolny okres. Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń niezbędnych do uzyskania dostępu do naszej witryny.

Reżyserzy:
Louwers, Anthonie Henricus Theodorus
Bonnet, Mathieu Jean Joseph
Galley, Alexis Henri

Numer Holenderskiej Izby Handlowej 73283754
Numer VAT NL859438053B01

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 • W zakresie dozwolonym przez prawo wyłączamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do naszej witryny lub jakichkolwiek treści na niej zawartych, zarówno wyraźne, jak i dorozumiane.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności wobec żadnego użytkownika za jakiekolwiek straty lub szkody, wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, nawet jeśli można je było przewidzieć, powstałe w ramach lub w związku z:
  • korzystania lub niemożności korzystania z naszej witryny; lub
  • korzystania lub polegania na jakichkolwiek treściach wyświetlanych na naszej stronie.
 • Jeśli jesteś użytkownikiem biznesowym, pamiętaj, że w szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za
  • utrata zysków, sprzedaży, działalności lub przychodów;
  • przerwy w działalności;
  • utrata przewidywanych oszczędności;
  • utrata możliwości biznesowych, wartości firmy lub reputacji; lub
  • jakichkolwiek pośrednich lub wtórnych strat lub szkód.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez wirusy, rozproszone ataki typu denial-of-service lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować sprzęt komputerowy użytkownika, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały w związku z korzystaniem przez użytkownika z naszej witryny lub pobieraniem przez niego jakichkolwiek treści z naszej witryny lub z innych witryn z nią powiązanych.
 • Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których linki znajdują się na naszej stronie. Takie linki nie powinny być interpretowane jako poparcie przez nas tych stron, do których prowadzą. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

Dopuszczalne użycie

 • Użytkownikowi nie wolno korzystać z niniejszej witryny internetowej w sposób powodujący lub mogący powodować uszkodzenie witryny internetowej lub ograniczenie dostępności witryny internetowej; lub w sposób niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.
 • Użytkownik nie może prowadzić żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na tej stronie internetowej lub w związku z nią bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki.

Dołącz do naszej ewolucji. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i spostrzeżeniami Allego, łącz się w mediach społecznościowych i zapisz się do naszego newslettera.

Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road