Ansvarsfraskrivelse

Juridisk merknad

Allego Holding BV
Westervoortsedijk 73 KB
6827 AV Arnhem
Nederland

Telefon: +33 (0)187 406 657
E-post: info@allego.euVed å besøke og bruke dette nettstedet www.allego.eu godtar du vilkårene og betingelsene som er beskrevet nedenfor.

Informasjon og henvisninger

All informasjon som gis på eller via dette nettstedet er av generell karakter, og ingen rettigheter kan utledes av dette. Allego B.V. har utarbeidet og vedlikeholdt dette nettstedet med stor forsiktighet. Allego B.V. har også undersøkt kildene og referansene for pålitelighet. Til tross for denne aktsomheten kan Allego B.V. ikke garantere at informasjonen er korrekt, fullstendig og aktuell. Allego B.V. fraskriver seg uttrykkelig ethvert ansvar for nøyaktigheten, fullstendigheten og aktualiteten til informasjonen og bruken av dette nettstedet. Informasjonen på og gjennom dette nettstedet som tilbys av Allego B.V., kan skrives ut eller lastes ned for personlig bruk. Det er imidlertid strengt forbudt å avsløre, kopiere eller distribuere denne informasjonen eller foreta andre handlinger som er i strid med Allego B.V.s immaterielle rettigheter.

Modifikasjoner

All informasjon som Allego B.V. tilbyr på eller via dette nettstedet, kan endres uten varsel. Teksten i denne ansvarsfraskrivelsen kan også endres uten varsel. Allego B.V. oppfordrer deg til å sjekke regelmessig om informasjonen som tilbys og teksten i denne ansvarsfraskrivelsen har blitt endret.

Gjeldende lov

Det er utelukkende nederlandsk lov som gjelder for dette nettstedet og ansvarsfraskrivelsen. Tvister forelegges den kompetente domstolen i Nederland.

Informasjon om oss

Dette nettstedet drives av Allego B.V. ("selskapet", "oss", "vi").

Endringer av disse vilkårene og nettstedet vårt, og tilgang til nettstedet vårt

Vi kan når som helst revidere disse bruksvilkårene ved å endre denne siden. Vennligst sjekk denne siden fra tid til annen for å ta del i eventuelle endringer vi gjør, da de er bindende for deg.

Vi kan oppdatere nettstedet vårt fra tid til annen og endre innholdet når som helst. Vær imidlertid oppmerksom på at innholdet på nettstedet vårt kan være utdatert til enhver tid, og vi er ikke forpliktet til å oppdatere det.

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt eller innholdet på det er fritt for feil eller mangler.

Vi garanterer ikke at nettstedet vårt eller innholdet på det alltid vil være tilgjengelig eller uavbrutt. Tilgang til nettstedet vårt er tillatt på midlertidig basis. Vi kan suspendere, trekke tilbake, avbryte eller endre hele eller deler av nettstedet vårt uten varsel. Vi er ikke ansvarlige overfor deg hvis nettstedet av en eller annen grunn ikke er tilgjengelig på noe tidspunkt eller i noen periode. Du er selv ansvarlig for å gjøre alle nødvendige tiltak for å få tilgang til nettstedet vårt.

Regissører
Louwers, Anthonie Henricus Theodorus
Bonnet, Mathieu Jean Joseph
Galley, Alexis Henri

Nederlandsk handelskammernummer 73283754
MVA-nummer NL859438053B01

 

Begrensning av ansvar

 • I den grad loven tillater det, utelukker vi alle betingelser, garantier, erklæringer eller andre vilkår som kan gjelde for nettstedet vårt eller innholdet på det, enten de er uttrykkelige eller underforståtte.
 • Vi er ikke ansvarlige overfor noen bruker for tap eller skade, verken i kontrakt, erstatningssak (inkludert uaktsomhet), brudd på lovbestemte plikter eller på annen måte, selv om det var forutsigbart, som oppstår under eller i forbindelse med:
  • bruk av, eller manglende evne til å bruke, nettstedet vårt; eller
  • bruk av eller tillit til innhold som vises på nettstedet vårt.
 • Hvis du er en bedriftsbruker, må du være oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for:
  • tap av fortjeneste, salg, virksomhet eller inntekter;
  • driftsavbrudd;
  • tap av forventede besparelser;
  • tap av forretningsmuligheter, goodwill eller omdømme; eller
  • indirekte tap eller følgeskader.
 • Vi er ikke ansvarlige for tap eller skade forårsaket av virus, distribuerte tjenestenektangrep eller annet teknologisk skadelig materiale som kan infisere datautstyr, dataprogrammer, data eller annet proprietært materiale på grunn av din bruk av nettstedet vårt eller nedlasting av innhold på nettstedet eller på et nettsted som er lenket til det.
 • Vi påtar oss ikke noe ansvar for innholdet på nettsteder som er lenket til på nettstedet vårt. Slike lenker skal ikke tolkes som at vi godkjenner de lenkede nettstedene. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kan oppstå som følge av din bruk av dem.

Akseptabel bruk

 • Du må ikke bruke dette nettstedet på noen måte som forårsaker, eller kan forårsake, skade på nettstedet eller svekke tilgjengeligheten eller tilgjengeligheten til nettstedet, eller på noen måte som er ulovlig, bedragersk eller skadelig, eller i forbindelse med ulovlige, bedragerske eller skadelige formål eller aktiviteter.
 • Du må ikke utføre noen systematiske eller automatiserte datainnsamlingsaktiviteter (inkludert, men ikke begrenset til, skraping, datautvinning, dataekstraksjon og datahøsting) på eller i forbindelse med dette nettstedet uten selskapets uttrykkelige skriftlige samtykke.

Bli med i vår EVolution. Hold deg oppdatert med Allegos siste nyheter og innsikt, følg oss på sosiale medier og abonner på nyhetsbrevet vårt.

Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road