Ansvarsfriskrivning

Juridiskt meddelande

Allego Holding BV
Westervoortsedijk 73 KB
6827 AV Arnhem
Nederländerna

Telefon: +33 (0)187 406 657
E-post: info@allego.euGenom att besöka och använda denna webbplats www.allego.eu samtycker du till de villkor och bestämmelser som anges nedan.

Information och hänvisningar

All information som tillhandahålls på eller via denna webbplats är av allmän karaktär, inga rättigheter kan härledas från detta. När Allego B.V. sammanställer och underhåller denna webbplats agerar de mycket noggrant. Källorna och referenserna har också granskats av Allego B.V. för tillförlitlighet. Trots denna omsorg kan Allego B.V. inte garantera informationens korrekthet, fullständighet och aktualitet. Allego B.V. avvisar uttryckligen allt ansvar för riktigheten, fullständigheten, aktualiteten i informationen och användningen av denna webbplats. Informationen på och via denna webbplats som erbjuds av Allego B.V. kan skrivas ut eller laddas ner för personligt bruk. Det är dock strängt förbjudet att avslöja, kopiera eller distribuera denna information eller vidta någon annan åtgärd som är oförenlig med Allego B.V.:s immateriella rättigheter.

Ändringar

All information som Allego B.V. erbjuder på eller via denna webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Texten i denna ansvarsfriskrivning kan också ändras utan föregående meddelande. Allego B.V. uppmuntrar dig att regelbundet kontrollera om den erbjudna informationen och texten i denna ansvarsfriskrivning har ändrats.

Tillämplig lag

Den nederländska lagen är exklusivt tillämplig på denna webbplats och ansvarsfriskrivning. Tvister hänskjuts till behörig domstol i Nederländerna.

Information om oss

Denna webbplats drivs av Allego B.V. ("företaget", "oss", "vi").

Ändringar av dessa villkor och vår webbplats, och åtkomst till vår webbplats

Vi kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att ändra denna sida. Vänligen kontrollera denna sida då och då för att ta del av eventuella ändringar som vi gör eftersom de är bindande för dig.

Vi kan uppdatera vår webbplats från tid till annan och ändra innehållet när som helst. Observera dock att allt innehåll på vår webbplats kan vara inaktuellt vid varje given tidpunkt, och vi har ingen skyldighet att uppdatera det.

Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll på den kommer att vara fritt från fel eller utelämnanden.

Vi garanterar inte att vår webbplats eller något innehåll på den alltid kommer att vara tillgängligt eller vara oavbrutet. Åtkomst till vår webbplats är tillåten på tillfällig basis. Vi kan avbryta, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller delar av vår webbplats utan föregående meddelande. Vi är inte ansvariga gentemot dig om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig när som helst eller under någon period. Du är ansvarig för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska få tillgång till vår webbplats.

Direktörer:
Louwers, Anthonie Henricus Theodorus
Bonnet, Mathieu Jean Joseph
Galley, Alexis Henri

Holländska handelskammarens nummer 73283754
Momsregistreringsnummer NL859438053B01

 

Begränsning av ansvar

 • I den utsträckning som lagen tillåter utesluter vi alla villkor, garantier, framställningar eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något innehåll på den, oavsett om de är uttryckliga eller underförstådda.
 • Vi är inte ansvariga gentemot någon användare för någon förlust eller skada, vare sig i avtal, skadestånd (inklusive försumlighet), brott mot lagstadgad skyldighet eller på annat sätt, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:
  • användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats; eller
  • användning av eller förlitande på något innehåll som visas på vår webbplats.
 • Om du är en företagsanvändare, vänligen notera att vi i synnerhet inte kommer att hållas ansvariga för:
  • utebliven vinst, försäljning, verksamhet eller intäkter;
  • avbrott i verksamheten;
  • förlust av förväntade besparingar;
  • förlust av affärsmöjligheter, goodwill eller anseende, eller
  • indirekta förluster eller följdskador.
 • Vi ansvarar inte för förluster eller skador som orsakas av ett virus, en distribuerad denial-of-service-attack eller annat tekniskt skadligt material som kan infektera din datorutrustning, dina datorprogram, data eller annat äganderättsligt material på grund av din användning av vår webbplats eller din nedladdning av något innehåll på den eller på någon webbplats som är länkad till den.
 • Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade till vår webbplats. Sådana länkar ska inte tolkas som att vi stöder de länkade webbplatserna. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av din användning av dem.

Acceptabel användning

 • Du får inte använda webbplatsen på något sätt som orsakar, eller kan orsaka, skada på webbplatsen eller försämring av webbplatsens tillgänglighet eller åtkomlighet, eller på något sätt som är olagligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller någon olaglig, bedräglig eller skadlig verksamhet.
 • Du får inte utföra någon systematisk eller automatiserad datainsamling (inklusive utan begränsning skrapning, datautvinning, datautvinning och dataskörd) på eller i förhållande till denna webbplats utan företagets uttryckliga skriftliga medgivande.

Gå med i vår EVolution. Håll dig uppdaterad med Allegos senaste nyheter och insikter, skapa kontakter på sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road