Integritetspolicy

Denna integritetspolicy innehåller vår information, förklarar personuppgifter och behandlingen av personuppgifter och för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter. Den förklarar dina rättigheter, vad vi gör för att säkerställa att dina personuppgifter är säkra och hur länge de lagras.

Inledning

För att du ska kunna använda Allegos laddstationer och vissa funktioner på vår webbplats www.allego.eu kan vi behöva behandla (vissa av) dina personuppgifter. Vi tar vårt ansvar för att behandla sådan personlig information på största allvar. Detta integritetsmeddelande beskriver Allegos praxis när det gäller insamling och användning av dina personuppgifter. Det anger också dina integritetsrättigheter. Eftersom informationssäkerhet är ett löpande ansvar kommer vi att uppdatera detta integritetsmeddelande från tid till annan när vi implementerar nya metoder för behandling av personuppgifter eller antar nya integritetspolicyer.

Ombud för dataskydd

Allego har sitt huvudkontor i Arnhem, Nederländerna. Allego har utsett ett dataskyddsombud
som du kan kontakta om du har några frågor eller funderingar om Allegos personuppgiftspolicy eller praxis.
Nedan hittar du kontaktinformationen till Allegos dataskyddsombud:

Allego B.V. Attn:
Dataskyddsombud
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 736827 AV Arnhem
Nederländerna
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Vilka personuppgifter vi samlar in och hur vi använder dem

Allego och dess kontrakterade tredje parter samlar in och använder personuppgifter från sina användare. Dessa personuppgifter är begränsade till de typer av uppgifter som måste behandlas för att du ska kunna använda Allegos tjänster. Denna information kan inkludera dina initialer, efternamn, e-postadress, telefonnummer, Facebook-kontonamn, Google-kontonamn, betalkortsnummer, bankkontonummer och kreditkortsnummer. Allego använder denna information för att förse dig med våra tjänster, allt från laddningstjänster till nyhetsbrev. Vi delar eller säljer inte personlig information till någon och delar endast information med tredje part om de är kontrakterade för att underlätta leveransen av våra tjänster eller om vi är under en rättslig skyldighet att göra det.

I detta avsnitt av sekretessmeddelandet beskrivs de olika kategorierna av personuppgifter som vi samlar in och använder.

När du laddar ditt fordon

Allego måste behandla dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga skyldigheter gentemot din tjänsteleverantör. Genom att använda Allegos laddstationer kommer därför dina personuppgifter att behandlas. De personuppgifter som behandlas av Allego för att utföra en laddningssession är ditt avtalsidentifieringsnummer, som finns på ditt betalkort. Ditt betalkort är utfärdat av din tjänsteleverantör. Behandling av ditt betalkort är nödvändigt för att utföra laddningssessionen för ditt fordon och faktureringsprocessen för din tjänsteleverantör. Ditt betalkort lagras av Allego så länge som krävs för att genomföra avtalet mellan Allego och din tjänsteleverantör och så länge som krävs för att Allego ska kunna uppfylla sina juridiska och/eller skattemässiga skyldigheter. Vi använder även annan information om laddningssessionerna än avtals-ID (till exempel: tid, varaktighet, plats för laddningssessionen) för att ytterligare förbättra kvaliteten på våra laddningstjänster.

Allego och din tjänsteleverantör har ett delat ansvar och en rättslig skyldighet att behandla personuppgifter i enlighet med lagen. Allego vidtar därför åtgärder för att säkerställa att uppgifter om dina laddningssessioner inte, på något sätt, varken direkt eller indirekt, lämnas ut till tredje part (andra än de som kontrakterats av Allego). Om du, inom ramen för vårt delade ansvar, har några frågor om hur din tjänsteleverantör behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta din tjänsteleverantör.

När du ansöker om en laddstation

Om du ansöker om installation av en laddstation inom allmän platsmark i en kommun1 måste vi behandla dina personuppgifter. De personuppgifter vi behandlar inkluderar ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att erhålla godkännande från din kommun för installation av en laddstation. Alla personuppgifter som används för godkännande- och installationsprocessen av en laddstation i din kommun kommer inte att användas för något annat ändamål. Allego kommer att registrera din ansökan för att kunna kontakta dig i tekniska frågor, t.ex. vid avbrott i tjänsten.

Vi delar också dina personuppgifter med den kommun där laddstationen kommer att tas i drift. Allego och kommunen delar, enligt gällande lagkrav, lika ansvar när det gäller skyddet av dina personuppgifter. Detta innebär att Allego och respektive kommun strävar efter att avstå från att till tredje part, på något sätt, antingen direkt eller indirekt, antingen muntligt eller skriftligt, eller på något annat sätt, avslöja någon konfidentiell information om den sökande av en laddstation. Allego och kommunen ska använda dina personuppgifter uteslutande för att fullgöra sina avtal om att installera laddstationer inom kommunen. För att undvika oklarheter: information om ansökan eller användning av en laddstation som har lämnats ut av Allego till kommunen får inte användas på något annat sätt än för det angivna avsedda ändamålet.

Allego och respektive kommun åtar sig att skydda dina personuppgifter. Personuppgifter genereras och behandlas i kraft av att genomföra avtal mellan Allego och respektive kommun för att installera laddstationer. Vi har ett gemensamt ansvar och är bundna av GDPR, liksom andra relevanta nationella dataskyddslagar i EU:s medlemsstater och andra relevanta länder, att behandla personuppgifter i full överensstämmelse med lagen.

Du kan också kontakta den kommun där du ansökte om laddstationen om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Vid lokalisering av en laddstation

Du kan använda Allegos webbplats för att hitta och kontrollera tillgängligheten för laddstationer. Standardinställningen för webbplatsen är att inte spåra din plats. Om du vill att webbplatsen automatiskt ska hitta laddstationer baserat på din geografiska plats måste du ge uttryckligt tillstånd att hitta en laddstation. Allego lagrar eller spårar inte din plats med den här funktionen. Du kan när som helst återkalla ditt tillstånd att automatiskt söka efter laddstationer genom att gå till sekretessinställningarna på din (mobila) enhet och/eller genom inställningarna i den tillämpliga (mobila) applikationen.

När du prenumererar på Allegos nyhetsbrev

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på Allegos webbplats. För detta ändamål måste du först ge oss uttryckligt tillstånd att använda din e-postadress. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att få nyhetsuppdateringar om Allego, Allegos produkter och tjänster, kommande evenemang och utvecklingen inom eMobility-branschen. För detta ändamål måste du ange ditt förnamn, efternamn och e-postadress. Vi kommer endast att använda din e-postadress för det angivna ändamålet. Allego kommer att behålla ditt namn och din e-postadress så länge du vill använda den här tjänsten. Du kan när som helst återkalla din tillåtelse genom att klicka på länken för avregistrering längst ner i ett nyhetsbrev. Om du återkallar ditt tillstånd kommer ditt namn och din e-postadress att tas bort från vår e-postlista.

När du kontaktar Allegos servicedesk

Om du kontaktar oss via kontaktformuläret på vår webbplats, via e-post, vanlig post eller telefon kommer vi att behålla sådan korrespondens och den information den innehåller och använda den för att svara på din förfrågan eller för att hålla ett register över ditt klagomål eller din begäran. Om du vill att vi ska radera dina personuppgifter eller på annat sätt avstå från att kommunicera med dig, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@allego.eu.

När du använder Smoov-appen

Allego samlar in och behandlar dina uppgifter för att du ska kunna använda tjänsterna i Smoov-appen. Se Smoovs sekretesspolicy för ytterligare information.

När du surfar på Allegos webbplats

Allego använder Google Analytics för att samla in olika typer av information om användningen av våra webbplatser. Typer av automatiskt insamlad information inkluderar: nätverks- eller IP-adress (Internet Protocol) och den webbläsare du använder (t.ex. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), den typ av operativsystem du använder (t.ex. Microsoft Windows eller Mac OS), enhetsidentifierare (t.ex. ett Apple IDFA eller ett Android Advertising ID), enhetsinställningar, webbläsarinställningar och de Allego-webbsidor du har besökt. Se vårt avsnitt om cookies längst ner på vår webbsida för mer information om hur ovannämnda information kan samlas in och användas.

När du använder sociala medier och andra plattformar från tredje part

Du kan också interagera med vårt innehåll via sociala medietjänster eller andra tredjepartsplattformar, såsom Facebook, LinkedIn eller andra tredjeparts plug-ins, integrationer och applikationer för sociala medier. När du interagerar med vårt innehåll på eller via sociala medietjänster eller andra tredjepartsplattformar, plug-ins eller applikationer kan du tillåta oss att få tillgång till viss information i din profil genom att använda dessa sociala medietjänster. Detta kan inkludera ditt namn, e-postadress, foto, kön, födelsedag, plats, ett ID som är kopplat till den tillämpliga tredjepartsplattformen eller användarfiler för sociala mediekonton såsom foton och videor, din lista över vänner eller kontakter, personer du följer och/eller som följer dig, eller dina inlägg eller "gilla-markeringar". För en beskrivning av hur sociala medietjänster och andra tredjepartsplattformar, plug-ins, integrationer eller applikationer hanterar din information, se deras respektive sekretesspolicy och användarvillkor, som kommer att instruera dig om hur du ändrar dina sekretessinställningar.

När vi interagerar med dig genom vårt innehåll på tredje parts webbplatser, applikationer, integrationer eller plattformar kan vi få information om din interaktion med det innehållet (t.ex. mäta total mängd gilla-markeringar och engagemang).

När och hur vi delar information med tredje part

Allego behandlar och lagrar personuppgifter om dina laddsessioner, platsdata, ansökan om en laddstation, funktionsfel, prenumerationer på nyhetsbrev, förfrågningar, efterlevnad eller andra processer som nämns i detta integritetsmeddelande. De personuppgifter som Allego behandlar lagras i en eller flera databaser som drivs av tredje parter som Allego har kontrakterat för detta ändamål och som är belägna i Europeiska unionen. Dessa tredje parter använder inte och har inte tillgång till dina personuppgifter för något annat ändamål än molnlagring och datahämtning i förhållande till de tjänster du använder.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part för deras oberoende användning på något annat sätt om inte: (1) du begär eller godkänner det; (2) informationen tillhandahålls för att följa lagen (till exempel ett domstolsbeslut), verkställa ett avtal som vi har med dig eller för att skydda våra rättigheter; eller (3) informationen tillhandahålls till våra ombud eller tjänsteleverantörer som utför funktioner på våra vägnar. Vi samlar även in samlad (men inte personligt identifierbar) information om laddningssessioner från Smoov-användare och använder sådan samlad information med våra partner, tjänsteleverantörer och/eller andra tredje parter för att förbättra Smoov (relaterade) tjänster.

Överföring av personuppgifter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Allego har sitt huvudkontor i Nederländerna och omfattas av EU:s allmänna dataskyddsförordning. Information som vi samlar in från dig kommer endast att behandlas av Allego och våra kontrakterade tredje parter som finns inom Europeiska unionen.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att du ska kunna fortsätta använda våra tjänster, så länge som det krävs för att uppfylla de relevanta syften som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller som krävs enligt lag, till exempel för skatte- och redovisningsändamål.

Dina rättigheter när det gäller dataskydd

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och andra länders sekretesslagar ger dig vissa rättigheter. En ordentlig förklaring av dessa lagar och rättigheter finns på webbplatserna för olika tillsynsmyndigheter för dataskydd i de länder där Allego är verksamt.

Detta integritetsmeddelande är avsett att ge dig information om vilka personuppgifter Allego samlar in om dig och hur de används. Om du har några frågor kan du kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@allego.eu.

Om du vill bekräfta att Allego behandlar dina personuppgifter eller få tillgång till dina personuppgifter som Allego har lagrat, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@allego.eu.

Du kan också begära information om: syftet med behandlingen av informationen, de kategorier av personuppgifter som berörs, vem utanför Allego som kan ha fått uppgifterna från (eller genom) Allego, och hur länge informationen kommer att lagras. Uppgifter som rör debiteringssessioner lagras på ett säkert sätt under den lagstadgade minimitiden. Alla andra uppgifter lagras så länge du använder en viss tjänst eller under den lagstadgade lagringsperioden.

Du har rätt att korrigera (rektifiera) det register över dina personuppgifter som upprätthålls av Allego om det är felaktigt. Du kan begära att Allego raderar nämnda uppgifter eller upphör att behandla dem (om du har gett oss uttryckligt tillstånd att behandla sådana uppgifter), med förbehåll för vissa undantag. Du har rätt att lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten ("Autoriteit Persoonsgegevens"), oavsett i vilket land du använder Allegos tjänster, om du har några frågor om hur Allego behandlar dina personuppgifter. Ditt klagomål måste riktas till den nederländska dataskyddsmyndigheten (Autoriteit Persoonsgegevens) i Nederländerna. Klicka här för deras kontaktuppgifter.

Rimlig tillgång till dina personuppgifter kommer att tillhandahållas utan kostnad för dig efter att du skickat in en begäran till Allego på dpo@allego.eu. Om åtkomst inte kan tillhandahållas inom rimlig tid kommer Allego att informera dig om ett förväntat datum då denna information kommer att tillhandahållas. Om en begäran om tillgång till information av någon anledning nekas, kommer Allego att tillhandahålla en motivering för detta.

Säkerhet för dina personuppgifter

För att skydda integriteten för data och personligt identifierbar information som du överför genom användning av Allegos tjänster, upprätthåller vi fysiska, tekniska och administrativa skyddsåtgärder. Vi uppdaterar och testar vår säkerhetsteknik kontinuerligt. Vi begränsar åtkomsten till dina personuppgifter till de medarbetare som behöver känna till denna information för att kunna tillhandahålla förmåner eller tjänster till dig. Dessutom utbildar vi våra medarbetare om vikten av sekretess och att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina uppgifter. Vi åtar oss att vidta lämpliga disciplinära åtgärder för att upprätthålla våra medarbetares integritetsansvar.

Ändringar och uppdateringar av detta integritetsmeddelande

Eftersom våra tjänster och vår användning av teknik ändras från tid till annan, förväntas detta integritetsmeddelande också ändras. Vi förbehåller oss rätten att ändra detta integritetsmeddelande när som helst, av vilken anledning som helst och utan att meddela dig, förutom att publicera det ändrade integritetsmeddelandet på vår webbplats https://www.allego.eu/. Vi kommer att publicera påminnelser om vårt integritetsmeddelande på vår webbplats, men vi rekommenderar att du ofta kontrollerar vår webbplats för att granska det aktuella integritetsmeddelandet och eventuella ändringar som har genomförts i det sedan dess tidigare version.

Frågor, kommentarer eller klagomål

Om du har några frågor eller kommentarer om detta integritetsmeddelande eller om du vill få information om någon av dina personuppgifter som lagras av oss, vänligen kontakta oss på

Allego B.V.
Attn: Data Protection Officer
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Nederländerna
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Gå med i vår EVolution. Håll dig uppdaterad med Allegos senaste nyheter och insikter, skapa kontakter på sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road