Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen inneholder vår informasjon, forklarer personopplysninger og behandling av personopplysninger og til hvilke formål vi behandler personopplysningene dine. Den forklarer dine rettigheter, hva vi gjør for å sikre at personopplysningene dine er trygge og hvor lenge de lagres.

Innledning

For at du skal kunne benytte deg av Allegos ladestasjoner og visse funksjoner på nettstedet vårt www.allego.eu, kan det hende vi må behandle (noen av) personopplysningene dine. Vi tar vårt ansvar for behandling av slike personopplysninger svært alvorlig. Denne personvernerklæringen beskriver Allegos praksis når det gjelder innsamling og bruk av personopplysningene dine. Den beskriver også dine personvernrettigheter. Ettersom personvern er et løpende ansvar, vil vi oppdatere denne personvernerklæringen fra tid til annen etter hvert som vi innfører ny praksis for behandling av personopplysninger eller vedtar nye retningslinjer for personvern.

Personvernombud

Allego har hovedkontor i Arnhem i Nederland. Allego har utnevnt et personvernombud
som du kan kontakte hvis du har spørsmål eller bekymringer om Allegos retningslinjer eller praksis for personopplysninger.
Nedenfor finner du kontaktinformasjonen til Allegos personvernombud:

Allego B.V. Attn:
Data Protection Officer
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 736827 AV Arnhem
Nederland
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvordan vi bruker dem

Allego og tredjeparter som Allego har inngått avtale med, samler inn og bruker personopplysninger fra sine brukere. Disse personopplysningene er begrenset til de typene data som må behandles for at du skal kunne bruke Allegos tjenester. Disse opplysningene kan omfatte initialer, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, navn på Facebook-konto, navn på Google-konto, betalingskortnummer, bankkontonummer og kredittkortnummer. Allego bruker denne informasjonen til å tilby deg tjenestene våre, alt fra ladetjenester til nyhetsbrev. Vi deler eller selger ikke personopplysninger til noen, og vi deler kun informasjon med tredjeparter hvis de er engasjert for å legge til rette for levering av tjenestene våre, eller hvis vi er juridisk forpliktet til å gjøre det.

Denne delen av personvernerklæringen beskriver de ulike kategoriene av personopplysninger vi samler inn og bruker.

Når du lader kjøretøyet ditt

Allego må behandle personopplysningene dine for å kunne oppfylle våre kontraktsmessige forpliktelser med tjenesteleverandøren din. Når du bruker Allegos ladestasjoner, vil personopplysningene dine bli behandlet. Personopplysningene som behandles av Allego for å gjennomføre en ladeøkt, er avtaleidentifikasjonsnummeret ditt, som står på ladekortet ditt. Ladekortet ditt er utstedt av tjenesteleverandøren din. Behandling av ladekortet ditt er nødvendig for å gjennomføre ladeøkten for kjøretøyet ditt og faktureringsprosessen til tjenesteleverandøren din. Ladekortet ditt lagres av Allego så lenge det er nødvendig for å oppfylle kontrakten mellom Allego og tjenesteleverandøren din, og så lenge det er nødvendig for at Allego skal kunne overholde sine juridiske og/eller skattemessige forpliktelser. Vi bruker også annen informasjon om ladeøktene enn kontrakt-ID-en (for eksempel: tidspunkt, varighet og sted for ladeøkten) for å forbedre kvaliteten på ladetjenestene våre ytterligere.

Allego og tjenesteleverandøren din har et delt ansvar og en juridisk forpliktelse til å behandle personopplysninger i samsvar med loven. Allego iverksetter derfor tiltak for å sikre at opplysninger om ladeøktene dine ikke på noen som helst måte, verken direkte eller indirekte, blir utlevert til tredjeparter (andre enn de som Allego har inngått avtale med). Hvis du, i forbindelse med vårt delte ansvar, har spørsmål om hvordan tjenesteleverandøren din behandler personopplysningene dine, kan du kontakte tjenesteleverandøren din.

Når du søker om en ladestasjon

Hvis du søker om installasjon av en ladestasjon i det offentlige rom i en kommune1, må vi behandle personopplysningene dine. Personopplysningene vi behandler inkluderer navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Behandlingen av personopplysningene dine er nødvendig for å få godkjenning fra kommunen din for installasjon av en ladestasjon. Alle personopplysninger som brukes til godkjennings- og installasjonsprosessen for en ladestasjon i din kommune, vil ikke bli brukt til noe annet formål. Allego vil registrere søknaden din for å kunne kontakte deg i forbindelse med tekniske spørsmål, for eksempel tjenesteavbrudd.

Vi deler også personopplysningene dine med kommunen der ladestasjonen skal settes i drift. Allego og kommunen deler, i henhold til gjeldende lovkrav, likt ansvar med hensyn til beskyttelse av personopplysningene dine. Dette innebærer at Allego og de respektive kommunene bestreber seg på å avstå fra å utlevere til tredjeparter, på noen som helst måte, enten direkte eller indirekte, muntlig eller skriftlig, eller på noen annen måte, konfidensiell informasjon om søkeren av en ladestasjon. Allego og kommunen skal utelukkende bruke personopplysningene dine for å oppfylle sine avtaler om å installere ladestasjoner i kommunen. For å unngå enhver tvetydighet: informasjon om søknaden eller bruken av en ladestasjon som Allego har utlevert til kommunen, kan ikke brukes på noen annen måte enn til det angitte formålet.

Allego og de respektive kommunene er forpliktet til å beskytte personopplysningene dine. Personopplysninger genereres og behandles i kraft av å gjennomføre avtaler mellom Allego og de respektive kommunene om å installere ladestasjoner. Vi har et felles ansvar og er forpliktet av GDPR, samt andre relevante nasjonale databeskyttelseslover i EUs medlemsland og andre relevante land, til å behandle personopplysninger i full overensstemmelse med loven.

Du kan også kontakte kommunen der du søkte om ladestasjonen for eventuelle spørsmål du måtte ha om behandlingen av personopplysningene dine.

Når du skal finne en ladestasjon

Du kan bruke Allego-nettstedet til å finne og sjekke tilgjengeligheten av ladestasjoner. Standardinnstillingen på nettstedet er satt til å ikke spore posisjonen din. Hvis du vil at nettstedet automatisk skal finne ladestasjoner basert på din geografiske plassering, må du gi eksplisitt tillatelse til å finne en ladestasjon. Allego lagrer eller sporer ikke posisjonen din med denne funksjonen. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen til automatisk å søke opp ladestasjoner ved å gå til personverninnstillingene på (mobil)enheten din og/eller gjennom innstillingene i den aktuelle (mobil)applikasjonen.

Når du abonnerer på Allegos nyhetsbrev

Du kan abonnere på nyhetsbrevet vårt på Allegos nettsted. For dette formålet må du først gi oss eksplisitt tillatelse til å bruke e-postadressen din. Ved å abonnere på nyhetsbrevet vårt vil du motta nyhetsoppdateringer om Allego, Allegos produkter og tjenester, kommende arrangementer og utviklingen i eMobility-bransjen. For dette formålet må du oppgi fornavn, etternavn og e-postadresse. Vi vil kun bruke e-postadressen din til det angitte formålet. Allego beholder navnet og e-postadressen din så lenge du ønsker å bruke denne tjenesten. Du kan når som helst trekke tilbake tillatelsen din ved å klikke på avmeldingslenken nederst i et nyhetsbrev. Hvis du trekker tilbake tillatelsen din, vil navnet og e-postadressen din bli fjernet fra adresselisten vår.

Når du kontakter Allego Service Desk

Hvis du korresponderer med oss gjennom kontaktskjemaet på nettstedet vårt, via e-post, vanlig post eller telefon, vil vi oppbevare slik korrespondanse og informasjonen den inneholder, og bruke den til å svare på henvendelsen din, eller for å føre en oversikt over klagen eller forespørselen din. Hvis du ønsker at vi skal slette personopplysningene dine eller på annen måte avstå fra å kommunisere med deg, kan du kontakte vårt personvernombud på dpo@allego.eu.

Når du bruker Smoov-appen

Allego samler inn og behandler opplysningene dine for å gjøre det mulig for deg å bruke tjenestene i Smoov-appen. Se Smoovs personvernerklæring for mer informasjon.

Når du surfer på Allegos nettsted

Allego bruker Google Analytics til å samle inn ulike typer informasjon om bruken av nettstedene våre. Typer automatisk innsamlet informasjon inkluderer: nettverks- eller IP-adresse (Internet Protocol) og nettleseren du bruker (f.eks. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), typen operativsystem du bruker (f.eks. Microsoft Windows eller Mac OS), enhetsidentifikatorer (f.eks. en Apple IDFA eller en Android Advertising ID), enhetsinnstillinger, nettleserinnstillinger og hvilke Allego-nettsider du har besøkt. Se avsnittet om informasjonskapsler nederst på nettsiden vår for mer informasjon om hvordan den nevnte informasjonen kan samles inn og brukes.

Når du bruker sosiale medietjenester og andre tredjepartsplattformer

Du kan også engasjere deg i vårt innhold med sosiale medietjenester eller andre tredjepartsplattformer, for eksempel Facebook, LinkedIn eller andre tredjeparts plug-ins, integrasjoner og applikasjoner for sosiale medier. Når du bruker innholdet vårt på eller gjennom sosiale medietjenester eller andre tredjepartsplattformer, plugin-moduler eller applikasjoner, kan du gi oss tilgang til visse opplysninger i profilen din i kraft av at du bruker disse sosiale medietjenestene. Dette kan omfatte navn, e-postadresse, bilde, kjønn, bursdag, sted, en ID som er knyttet til den aktuelle tredjepartsplattformen, eller brukerfiler for sosiale mediekontoer, for eksempel bilder og videoer, din liste over venner eller forbindelser, personer du følger og/eller som følger deg, eller dine innlegg eller "likes". For en beskrivelse av hvordan sosiale medietjenester og andre tredjepartsplattformer, plugin-moduler, integrasjoner eller applikasjoner håndterer informasjonen din, se deres respektive personvernerklæringer og vilkår for bruk, som vil instruere deg i hvordan du kan endre personverninnstillingene dine.

Når vi samhandler med deg gjennom innholdet vårt på tredjeparts nettsteder, applikasjoner, integrasjoner eller plattformer, kan vi innhente informasjon om din interaksjon med dette innholdet (f.eks. måle det totale antallet likes og engasjement).

Når og hvordan vi deler informasjon med tredjeparter

Allego behandler og lagrer personopplysninger om dine ladeøkter, lokasjonsdata, søknad om en ladestasjon, feil, abonnement på nyhetsbrev, forespørsler, etterlevelse eller andre prosesser som er nevnt i denne personvernerklæringen. Personopplysningene Allego behandler, lagres i en eller flere databaser hos tredjeparter som Allego har inngått kontrakt med for dette formålet, og som befinner seg i EU. Disse tredjepartene bruker ikke eller har ikke tilgang til personopplysningene dine til andre formål enn skylagring og datauthenting i forbindelse med tjenestene du bruker.

Vi utleverer ikke personopplysningene dine til tredjeparter for deres uavhengige bruk på noen annen måte, med mindre: (1) du ber om det eller gir tillatelse til det; (2) informasjonen blir gitt for å overholde loven (for eksempel en rettskjennelse), håndheve en avtale vi har med deg, eller for å beskytte våre rettigheter; eller (3) informasjonen blir gitt til våre agenter eller tjenesteleverandører som utfører funksjoner på våre vegne. Vi samler også inn aggregert (men ikke personlig identifiserbar) informasjon om ladeøkter fra Smoov-brukere og bruker slik aggregert informasjon sammen med våre partnere, tjenesteleverandører og/eller andre tredjeparter for å forbedre (relaterte) Smoov-tjenester.

Overføring av personopplysninger innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet

Allego har hovedkontor i Nederland og er underlagt EUs personvernforordning. Opplysninger vi samler inn fra deg, behandles utelukkende av Allego og våre avtalte tredjeparter som befinner seg innenfor EU.

Hvor lenge vi oppbevarer personopplysningene dine

Vi oppbevarer personopplysningene dine for å gjøre det mulig for deg å fortsette å bruke tjenestene våre, så lenge det er nødvendig for å oppfylle de relevante formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, eller så lenge det er påkrevd ved lov, for eksempel for skatte- og regnskapsformål.

Dine rettigheter knyttet til databeskyttelse

EUs personvernforordning og andre lands personvernlover gir deg visse rettigheter. En grundig forklaring av disse lovene og rettighetene er tilgjengelig på nettsidene til de ulike datatilsynsmyndighetene i landene der Allego driver virksomhet.

Denne personvernerklæringen er ment å gi deg informasjon om hvilke personopplysninger Allego samler inn om deg, og hvordan de brukes. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte vårt personvernombud på dpo@allego.eu.

Hvis du ønsker å få bekreftet at Allego behandler personopplysningene dine, eller få tilgang til personopplysningene dine som Allego har lagret, kan du kontakte vårt personvernombud på dpo@allego.eu.

Du kan også be om informasjon om: formålet med behandlingen av opplysningene, hvilke kategorier av personopplysninger som er involvert, hvem andre utenfor Allego som kan ha mottatt opplysningene fra (eller gjennom) Allego, og hvor lenge opplysningene vil bli lagret. Opplysninger om ladeøkter lagres på en sikker måte i den lovbestemte minimumstiden. Alle andre opplysninger lagres så lenge du benytter deg av en bestemt tjeneste eller i den lovbestemte oppbevaringsperioden.

Du har rett til å korrigere (rette opp) personopplysningene dine som Allego har lagret, hvis de er unøyaktige. Du kan be Allego om å slette disse opplysningene eller slutte å behandle dem (hvis du har gitt oss uttrykkelig tillatelse til å behandle slike opplysninger), med visse unntak. Du har rett til å sende inn en klage til det nederlandske datatilsynet ("Autoriteit Persoonsgegevens"), uansett hvilket land du bruker Allegos tjenester i, hvis du har noen bekymringer om hvordan Allego behandler personopplysningene dine. Klagen din må rettes til det nederlandske datatilsynet (Autoriteit Persoonsgegevens) i Nederland. Klikk her for å finne kontaktinformasjonen deres.

Du vil få rimelig tilgang til personopplysningene dine uten kostnad ved å sende inn en forespørsel til Allego på dpo@allego.eu. Hvis tilgang ikke kan gis innen rimelig tid, vil Allego informere deg om en forventet dato for når denne informasjonen vil bli gitt. Hvis en forespørsel om tilgang til informasjon av en eller annen grunn blir avslått, vil Allego gi en begrunnelse for dette.

Sikkerhet for personopplysningene dine

For å beskytte personvernet til data og personlig identifiserbar informasjon som du overfører gjennom bruk av Allegos tjenester, opprettholder vi fysiske, tekniske og administrative sikkerhetstiltak. Vi oppdaterer og tester sikkerhetsteknologien vår fortløpende. Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til de medarbeiderne som må kjenne til disse opplysningene for å kunne tilby deg fordeler eller tjenester. I tillegg gir vi våre ansatte opplæring i viktigheten av konfidensialitet og ivaretakelse av personvernet og sikkerheten til opplysningene dine. Vi forplikter oss til å iverksette egnede disiplinærtiltak for å håndheve våre ansattes personvernansvar.

Endringer og oppdateringer av denne personvernerklæringen

Etter hvert som tjenestene våre og bruken av teknologi endres fra tid til annen, forventes det at denne personvernerklæringen også endres. Vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernerklæringen når som helst, uansett grunn og uten varsel til deg, bortsett fra å publisere den endrede personvernerklæringen på nettstedet vårt https://www.allego.eu/. Vi vil publisere påminnelser om vår personvernerklæring på nettstedet vårt, men vi anbefaler deg å sjekke nettstedet vårt ofte for å se gjennom den gjeldende personvernerklæringen og eventuelle endringer som har blitt implementert i den siden forrige versjon.

Spørsmål, kommentarer eller klager

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til denne personvernerklæringen, eller hvis du ønsker å få informasjon om noen av personopplysningene dine som er lagret hos oss, kan du kontakte oss på

Allego B.V.
Attn: Data Protection Officer
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
Nederland
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Bli med i vår EVolution. Hold deg oppdatert med Allegos siste nyheter og innsikt, følg oss på sosiale medier og abonner på nyhetsbrevet vårt.

Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road