Oświadczenie o ochronie prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zawiera nasze informacje, objaśnienia dotyczące danych osobowych i ich przetwarzania oraz celów, w jakich przetwarzamy dane osobowe użytkowników. Wyjaśnia prawa użytkownika, co robimy, aby zapewnić bezpieczeństwo jego danych osobowych i jak długo są one przechowywane.

Wprowadzenie

Aby użytkownik mógł korzystać ze stacji ładowania Allego i niektórych funkcji naszej strony internetowej www.allego.eu, może być konieczne przetwarzanie (niektórych) jego danych osobowych. Bardzo poważnie traktujemy nasze obowiązki związane z przetwarzaniem takich danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje praktyki Allego dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych użytkowników. Określa ona również prawa użytkownika do prywatności. Ponieważ ochrona prywatności informacji jest obowiązkiem ciągłym, będziemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Informację o ochronie prywatności w miarę wdrażania nowych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych lub przyjmowania nowych zasad ochrony prywatności.

Inspektor ochrony danych

Siedziba Allego znajduje się w Arnhem w Holandii. Allego wyznaczyło inspektora ochrony danych
, z którym można się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zasad lub praktyk Allego w zakresie danych osobowych.
Poniżej znajdują się dane kontaktowe inspektora ochrony danych Allego:

Allego B.V. Attn:
Data Protection Officer
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 736827 AV Arnhem
The Netherlands
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy

Allego i zakontraktowane przez nią strony trzecie gromadzą i wykorzystują dane osobowe swoich użytkowników. Te dane osobowe są ograniczone do rodzajów danych, które muszą być przetwarzane w celu korzystania z usług Allego. Informacje te mogą obejmować inicjały, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę konta na Facebooku, nazwę konta Google, numer karty płatniczej, numer konta bankowego i numer karty kredytowej. Allego wykorzystuje te informacje w celu świadczenia usług, od usług ładowania po biuletyny. Nie udostępniamy ani nie sprzedajemy nikomu danych osobowych i udostępniamy je stronom trzecim wyłącznie wtedy, gdy zawarliśmy z nimi umowę w celu ułatwienia świadczenia naszych usług lub gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

W tej części Informacji o ochronie prywatności przedstawiono różne kategorie danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy.

Podczas ładowania pojazdu

Allego musi przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu realizacji naszych zobowiązań umownych z dostawcą usług. W związku z tym, korzystając ze stacji ładowania Allego, Twoje dane osobowe będą przetwarzane. Dane osobowe przetwarzane przez Allego w celu przeprowadzenia sesji ładowania to numer identyfikacyjny umowy, który znajduje się na karcie ładowania. Karta ładowania jest wydawana przez dostawcę usług. Przetwarzanie karty ładowania jest niezbędne do przeprowadzenia sesji ładowania pojazdu i procesu rozliczeniowego dostawcy usług. Karta obciążeniowa użytkownika jest przechowywana przez Allego tak długo, jak jest to wymagane do realizacji umowy między Allego a usługodawcą użytkownika oraz tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia przez Allego zobowiązań prawnych i/lub podatkowych. Używamy również informacji o sesjach ładowania innych niż identyfikator umowy (na przykład: godzina, czas trwania, lokalizacja sesji ładowania) w celu dalszej poprawy jakości naszych usług ładowania.

Allego i dostawca usług ponoszą wspólną odpowiedzialność i są prawnie zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem. W związku z tym Allego podejmuje środki w celu zapewnienia, że szczegóły dotyczące sesji ładowania nie są w żaden sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ujawniane stronom trzecim (innym niż te zakontraktowane przez Allego). Jeśli w kontekście naszej wspólnej odpowiedzialności masz jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki Twój usługodawca przetwarza Twoje dane osobowe, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Podczas ubiegania się o stację ładowania

Jeśli ubiegasz się o instalację stacji ładowania w przestrzeni publicznej gminy1, musimy przetwarzać Twoje dane osobowe. Przetwarzane przez nas dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania zgody gminy na instalację stacji ładowania. Wszystkie dane osobowe wykorzystywane w procesie zatwierdzania i instalacji stacji ładowania w danej gminie nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów. Allego będzie przechowywać dane dotyczące wniosku użytkownika w celu skontaktowania się z nim w sprawach technicznych, takich jak przerwy w świadczeniu usług.

Udostępniamy również dane osobowe użytkownika gminie, w której zostanie uruchomiona stacja ładowania. Zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi Allego i gmina mają takie same obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych użytkowników. Oznacza to, że Allego i odpowiednie gminy dokładają wszelkich starań, aby powstrzymać się od ujawniania stronom trzecim, w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, ustnie lub pisemnie, lub w jakikolwiek inny sposób, jakichkolwiek poufnych informacji dotyczących wnioskodawcy ubiegającego się o stację ładowania. Allego i gmina będą wykorzystywać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji umów dotyczących instalacji stacji ładowania na terenie gminy. Aby uniknąć jakichkolwiek niejasności: informacje o zastosowaniu lub użytkowaniu stacji ładowania, które zostały ujawnione gminie przez Allego, nie mogą być wykorzystywane w żaden inny sposób niż w określonym celu.

Allego i odpowiednie gminy są zobowiązane do ochrony danych osobowych użytkowników. Dane osobowe są generowane i przetwarzane na mocy umów między Allego a odpowiednimi gminami w celu zainstalowania stacji ładowania. Ponosimy wspólną odpowiedzialność i jesteśmy zobowiązani na mocy RODO, a także innych odpowiednich krajowych przepisów o ochronie danych w państwach członkowskich UE i innych odpowiednich krajach, do przetwarzania danych osobowych w pełnej zgodności z prawem.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można również skontaktować się z gminą, w której złożono wniosek o stację ładowania.

Podczas lokalizowania stacji ładowania

Możesz użyć strony internetowej Allego, aby zlokalizować i sprawdzić dostępność stacji ładowania. Domyślnym ustawieniem witryny jest brak śledzenia lokalizacji użytkownika. Jeśli chcesz, aby witryna automatycznie lokalizowała stacje ładowania na podstawie Twojej lokalizacji geograficznej, musisz udzielić wyraźnej zgody na lokalizowanie stacji ładowania. Allego nie przechowuje ani nie śledzi lokalizacji użytkownika za pomocą tej funkcji. Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na automatyczne wyszukiwanie stacji ładowania, uzyskując dostęp do ustawień prywatności swojego urządzenia (mobilnego) i/lub ustawień w odpowiedniej aplikacji (mobilnej).

Podczas subskrypcji newslettera Allego

Na stronie internetowej Allego można zasubskrybować nasz biuletyn. W tym celu należy najpierw udzielić nam wyraźnej zgody na korzystanie z adresu e-mail. Subskrybując nasz biuletyn, będziesz otrzymywać aktualne informacje o Allego, produktach i usługach Allego, nadchodzących wydarzeniach i rozwoju branży eMobility. W tym celu należy podać swoje imię, nazwisko i adres e-mail. Adres e-mail będzie wykorzystywany wyłącznie w określonym celu. Allego zachowa Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail tak długo, jak będziesz chciał korzystać z tej usługi. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji znajdujące się na dole biuletynu. Jeśli wycofasz swoją zgodę, Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail zostaną usunięte z naszej listy mailingowej.

Kontaktując się z Biurem Obsługi Allego

W przypadku korespondencji z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej, poczty e-mail, poczty tradycyjnej lub telefonicznie, zachowamy taką korespondencję i zawarte w niej informacje oraz wykorzystamy je w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub w celu prowadzenia rejestru skarg lub wniosków. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe lub w inny sposób powstrzymali się od komunikacji z Tobą, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@allego.eu.

Podczas korzystania z aplikacji Smoov

Allego gromadzi i przetwarza informacje o użytkowniku, aby umożliwić mu korzystanie z usług aplikacji Smoov. Więcej informacji można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności Smoov.

Podczas przeglądania strony internetowej Allego

Allego wykorzystuje Google Analytics do zbierania różnego rodzaju informacji na temat korzystania z naszych stron internetowych. Rodzaje automatycznie gromadzonych informacji obejmują: adres sieciowy lub adres protokołu internetowego (IP) i używaną przeglądarkę (np. Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer), typ używanego systemu operacyjnego (np. Microsoft Windows lub Mac OS), identyfikatory urządzeń (takie jak Apple IDFA lub Android Advertising ID), ustawienia urządzenia, ustawienia przeglądarki i odwiedzane strony internetowe Allego. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania wyżej wymienionych informacji można znaleźć w sekcji Pliki cookie na dole naszej strony internetowej.

Podczas korzystania z usług mediów społecznościowych i innych platform stron trzecich

Użytkownik może również korzystać z naszych treści za pośrednictwem usług mediów społecznościowych lub innych platform stron trzecich, takich jak Facebook, LinkedIn lub inne wtyczki, integracje i aplikacje mediów społecznościowych stron trzecich. Gdy użytkownik korzysta z naszych treści za pośrednictwem usług mediów społecznościowych lub innych platform, wtyczek lub aplikacji stron trzecich, może zezwolić nam na uzyskanie dostępu do określonych informacji w jego profilu na mocy korzystania z tych usług mediów społecznościowych. Może to obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie, płeć, datę urodzenia, lokalizację, identyfikator powiązany z odpowiednią platformą strony trzeciej lub pliki użytkownika konta w mediach społecznościowych, takie jak zdjęcia i filmy, listę znajomych lub powiązań, osoby, które obserwujesz i/lub które obserwują Ciebie, lub Twoje posty lub "polubienia". Aby uzyskać opis sposobu, w jaki usługi mediów społecznościowych i inne platformy, wtyczki, integracje lub aplikacje stron trzecich przetwarzają informacje użytkownika, należy zapoznać się z ich odpowiednimi politykami prywatności i warunkami użytkowania, które poinstruują użytkownika, jak zmodyfikować ustawienia prywatności.

Gdy wchodzimy w interakcję z użytkownikiem za pośrednictwem naszych treści w witrynach, aplikacjach, integracjach lub platformach stron trzecich, możemy uzyskać informacje dotyczące interakcji użytkownika z tymi treściami (np. zmierzyć całkowitą liczbę polubień i zaangażowanie).

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy informacje stronom trzecim

Allego przetwarza i przechowuje dane osobowe dotyczące sesji ładowania, danych lokalizacji, wniosku o stację ładowania, awarii, subskrypcji biuletynu, zapytań, zgodności lub innych procesów wymienionych w niniejszej informacji o ochronie prywatności. Dane osobowe przetwarzane przez Allego są przechowywane w jednej lub kilku bazach danych hostowanych przez strony trzecie zakontraktowane w tym celu przez Allego, które znajdują się w Unii Europejskiej. Te strony trzecie nie wykorzystują ani nie mają dostępu do danych osobowych użytkownika w żadnym innym celu niż przechowywanie w chmurze i odzyskiwanie danych w związku z usługami, z których użytkownik korzysta.

Nie ujawniamy danych osobowych użytkownika stronom trzecim w celu ich niezależnego wykorzystania w jakikolwiek inny sposób, chyba że: (1) użytkownik tego zażąda lub wyrazi na to zgodę; (2) informacje są przekazywane w celu zachowania zgodności z prawem (na przykład nakazem sądowym), wyegzekwowania umowy zawartej z użytkownikiem lub w celu ochrony naszych praw; lub (3) informacje są przekazywane naszym agentom lub usługodawcom, którzy wykonują funkcje w naszym imieniu. Gromadzimy również zagregowane (ale nie umożliwiające identyfikacji użytkownika) informacje o sesjach ładowania od użytkowników Smoov i wykorzystujemy takie zagregowane informacje z naszymi partnerami, dostawcami usług i / lub innymi stronami trzecimi w celu ulepszenia (powiązanych) usług Smoov.

Przekazywanie danych osobowych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Allego ma siedzibę w Holandii i podlega ogólnemu rozporządzeniu UE o ochronie danych. Gromadzone przez nas informacje będą przetwarzane wyłącznie przez Allego i zakontraktowane przez nas strony trzecie zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

Przechowujemy dane osobowe użytkownika, aby umożliwić mu dalsze korzystanie z naszych usług, tak długo, jak jest to wymagane do realizacji odpowiednich celów opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności lub tak długo, jak jest to wymagane przez prawo, na przykład do celów podatkowych i księgowych.

Prawa użytkownika do ochrony danych

Ogólne rozporządzenie Unii Europejskiej o ochronie danych oraz przepisy dotyczące prywatności obowiązujące w innych krajach zapewniają użytkownikowi określone prawa. Odpowiednie wyjaśnienie tych przepisów i praw jest dostępne na stronach internetowych różnych organów nadzorczych ds. ochrony danych w krajach, w których Allego prowadzi działalność.

Niniejsza Informacja o ochronie prywatności ma na celu dostarczenie informacji o tym, jakie dane osobowe gromadzi Allego i w jaki sposób są one wykorzystywane. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@allego.eu.

Jeśli chcesz potwierdzić, że Allego przetwarza Twoje dane osobowe lub uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych przechowywanych przez Allego, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@allego.eu.

Możesz również poprosić o informacje na temat: celu przetwarzania informacji, kategorii danych osobowych, kto poza Allego mógł otrzymać dane od (lub za pośrednictwem) Allego oraz jak długo informacje będą przechowywane. Dane dotyczące sesji ładowania są bezpiecznie przechowywane przez ustawowy minimalny okres czasu. Wszystkie inne dane są przechowywane tak długo, jak długo użytkownik korzysta z danej usługi lub przez ustawowy okres przechowywania.

Użytkownik ma prawo do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych przechowywanych przez Allego, jeśli są one niedokładne. Możesz zażądać, aby Allego usunęło te dane lub zaprzestało ich przetwarzania (jeśli udzieliłeś nam wyraźnej zgody na przetwarzanie takich danych), z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do holenderskiego organu ochrony danych ("Autoriteit Persoonsgegevens"), niezależnie od kraju, w którym korzysta z usług Allego, jeśli ma jakiekolwiek obawy dotyczące sposobu, w jaki Allego przetwarza jego dane osobowe. Skargę należy skierować do holenderskiego organu ochrony danych (Autoriteit Persoonsgegevens) w Holandii. Kliknij tutaj, aby uzyskać dane kontaktowe.

Rozsądny dostęp do danych osobowych użytkownika zostanie zapewniony bezpłatnie po przesłaniu wniosku do Allego na adres dpo@allego.eu. Jeśli dostęp nie może zostać zapewniony w rozsądnym terminie, Allego poinformuje użytkownika o przewidywanym terminie, w którym informacje te zostaną udostępnione. Jeśli z jakiegoś powodu wniosek o dostęp do informacji zostanie odrzucony, Allego przedstawi uzasadnienie takiej decyzji.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Aby chronić prywatność danych i informacji umożliwiających identyfikację użytkownika przesyłanych za pośrednictwem usług Allego, stosujemy zabezpieczenia fizyczne, techniczne i administracyjne. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa. Ograniczamy dostęp do danych osobowych użytkownika do tych pracowników, którzy muszą znać te informacje, aby zapewnić użytkownikowi korzyści lub usługi. Ponadto szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa informacji użytkownika. Zobowiązujemy się do podjęcia odpowiednich środków dyscyplinarnych w celu egzekwowania obowiązków naszych pracowników w zakresie prywatności.

Zmiany i aktualizacje niniejszej Polityki prywatności

Ponieważ nasze usługi i korzystanie z technologii zmieniają się od czasu do czasu, oczekuje się, że niniejsza Informacja o ochronie prywatności również ulegnie zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Informacji o ochronie prywatności w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez powiadomienia użytkownika, poza opublikowaniem zmienionej Informacji o ochronie prywatności na naszej stronie internetowej https://www.allego.eu/. Będziemy publikować przypomnienia o naszej Polityce prywatności na naszej stronie internetowej, ale zalecamy częste sprawdzanie naszej strony internetowej w celu zapoznania się z aktualnie obowiązującą Polityką prywatności i wszelkimi zmianami, które zostały w niej wprowadzone od czasu jej poprzedniej wersji.

Pytania, komentarze lub skargi

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub w celu uzyskania informacji na temat przechowywanych przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem:

Allego B.V.
Attn: Data Protection Officer
Industriepark Kleefse Waard
Westervoortsedijk 73
6827 AV Arnhem
The Netherlands
dpo@allego.eu
+31 (0)88-7500300

Dołącz do naszej ewolucji. Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i spostrzeżeniami Allego, łącz się w mediach społecznościowych i zapisz się do naszego newslettera.

Aerial,View,Road,In,The,Middle,Forest,,Top,View,Road